VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2019/2020

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2019/2020

04 10 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący*

dr Paweł Selera – doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych aspektów praktycznych związanych ze stosowaniem niemieckich regulacji. Szczególny nacisk zostanie położony na transakcje międzynarodowe (towary/usługi), jak i kwestie formalne związane z fakturowaniem/korektą faktur. Omówiona zostanie problematyka odliczenia podatku naliczonego, jak i zagadnienia formalne związane z wypełnianiem niemieckich deklaracji podatkowych (analiza poszczególnych pól deklaracji podatkowych).

Szkolenie będzie obrazowane schematami i przykładami ukazującymi problematykę rozliczania podatku VAT w Niemczech.  Uczestnicy szkolenia otrzymają przygotowaną w języku polskim instrukcję wypełniania niemieckich deklaracji podatkowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców z różnych przyczyn zainteresowanych niemieckim podatkiem VAT. W szczególności adresatami szkolenia są polskie firmy inwestujące w Niemczech, bądź firmy związane z niemieckimi partnerami handlowymi. Szkolenie jest także dedykowane dla coraz większej liczby powstających w Polsce centrów rozliczeniowych obsługujących zagranicznych podatników.

Program

1. Wprowadzenie – niemieckie regulacje w zakresie VAT:
a) źródła prawa, niemiecka ustawa o VAT i rozporządzenie wykonawcze (UStG, UStDV)
b) rola interpretacji podatkowych i orzecznictwa
c) właściwość miejscowa organów podatkowych
d) rejestracja na VAT w Niemczech, numery podatkowe dla celów VAT w Niemczech i ich struktura

2. Czynności opodatkowane VAT w Niemczech:
a) definicja podatnika (przedsiębiorcy) dla celów niemieckiego VAT
b) opodatkowanie grup podatkowych w Niemczech (Organschaft)
c) pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług w tym tzw. Werklieferung i Werkleistung
d) nieodpłatne świadczenia
e) WDT i WNT na terytorium Niemiec, czasowe przemieszczenie towarów do Niemiec – przypadki w których można uniknąć płacenia VAT w Niemczech
d) dostawy w oparciu o niemiecki magazyn konsygnacyjny – czy jest uproszczenie?
e) dostawa towarów przez polskiego podatnika na terytorium Niemiec

3. Odwrotne obciążenie w Niemczech (VAT rozlicza nabywca):
a) w jakich sytuacjach VAT rozlicza niemiecki nabywca a zagraniczny podmiot unika rejestracji w Niemczech?
b) obowiązek rejestracji na VAT w Niemczech – obowiązki dokumentacyjno – ewidencyjne
c) różnice pomiędzy polskimi a niemieckimi regulacjami w zakresie odwrotnego obciążenia
d) rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem od 1.10.2014 r.

4. Faktura VAT w Niemczech i jej korygowanie a moment obowiązku podatkowego:
a) pojęcie faktury VAT w Niemczech – jakie elementy zawiera niemiecka faktura?
b) faktura VAT a obowiązek podatkowy
c) korygowanie błędnej transakcji w Niemczech – specyfika niemieckiej dokumentacji
d) korygowanie podstawy opodatkowania przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych  
e) refakturowanie usług w Niemczech
f) samofakturowanie (selfbilling) w Niemczech – Gutschrift
g) korygowanie nienależnie/niewłaściwie wykazanego podatku – zmiany 2015/2016

5. Stawki podatkowe w Niemczech i zwolnienia z VAT:
a) stawki podatkowe w Niemczech, stawki preferencyjne, świadczenia złożone
b) zakres zwolnień przedmiotowych (usługi finansowe, edukacyjne)
c) zwolnienie z VAT w przypadku WDT w Niemczech – dokumenty potwierdzające zastosowanie zwolnienia, specyfika działania systemu VIES w Niemczech
d) zwolnienie z tytułu eksportu towarów – potwierdzenie eksportu (dokumenty)

6. Świadczenie i nabywanie usług międzynarodowych:
a) miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług, reguła podstawowa i wyjątki
b) usługi związane z nieruchomościami w Niemczech, usługi budowlane na terytorium Niemiec
c) organizowanie targów na terytorium Niemiec – kto rozlicza VAT?
d) import usług z Niemiec – niemiecka faktura VAT i informacja podsumowująca
e) pojęcie siedziby działalności gospodarczej i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
f) obowiązki niemieckiego podatnika w zakresie rozliczania importu usług
g) zmiany dotyczące usług obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

7. Odliczenie podatku naliczonego i wyłączenia w prawie do odliczenia:
a) prawo do odliczenia podatku naliczonego w Niemczech
b) moment odliczenia i wykazywanie podatku naliczonego w deklaracji
c) wydatki niedające prawa do odliczenia VAT w Niemczech
d) odliczenie proporcjonalne w Niemczech – czynności mieszane
e) samochód firmowy wykorzystywany do celów prywatnych a odliczenie VAT
f) granica minimalnego użytkowania – 10 %

8. Kontrola podatkowa z zakresu podatku VAT w Niemczech – uprawnienia organu podatkowego i obowiązki podatnika.

9. Warsztaty: wypełnianie niemieckiej deklaracji podatkowej – analiza poszczególnych wierszy/pól niemieckich deklaracji podatkowych:
a) deklaracje podatkowe i ich rodzaje
b) załączniki do deklaracji
c) informacje podsumowujące
d) sposób sporządzania i wysyłania deklaracji podatkowych
e) ujmowanie obrotów w deklaracji
f) podatek naliczony w deklaracji

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

VAT_w_Niemczech

 

W prezencie otrzymają Państwo autorską książkę w formacie pdf:
„Podatek VAT w Niemczech – analiza, orzecznictwo, interpretacje”, Paweł Selera

 

 

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć:  centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

04 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję