VI KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej w 2019/2020 r. w działalności banków

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VI KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej w 2019/2020 r. w działalności banków

24 10 2019 - 25 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Prelegenci

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Doświadczony wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla leasingu, domów i biur maklerskich, firm factoringowych oraz banków.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, prowadzący własną praktykę podatkową. Wcześniej Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Ukończyła Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, Tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku od towarów i usług.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania instytucji finansowych, w tym banków, ZU, spółek leasingowych, TFI, OFE oraz domów i biur maklerskich. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i w USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom rynków finansowych (Bank BPH SA, KBC TFI SA, PKO Financial Services, BZ WBK SA, PZU SA, mBank SA, NBP).

Mateusz Cedro – menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent UKSW w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego i procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami CIT, PIT i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje CT. Przeprowadził szereg szkoleń z VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej. Autor publikacji m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Wioleta Biel – doradca podatkowy. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Studia Podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na UW. Od kilkunastu lat związana z doradztwem biznesowym dla największych spółek w Polsce. Doradza w zakresie prawa podatkowego,  spółek handlowych i gospodarczego. Specjalizuje się w CIT i PIT, międzynarodowej optymalizacji podatkowej, planowaniu podatkowym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Autorka licznych publikacji z zakresu zarówno polskiego, jak i zagranicznego systemu podatkowego. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest przedstawienie uchwalonych zmian podatkowych w zakresie VAT, CIT oraz Ordynacji podatkowej, które weszły lub wejdą w życie w trakcie 2019 r. oraz zmian, które nastąpią w 2020 r. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz banków, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży finansowej, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez sektor bankowy. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków zmian w zakresie CIT, VAT oraz Ordynacji podatkowej. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla banków charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora bankowego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w bankach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży finansowej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Zmiany 2019 i 2020 w zakresie rozliczania VAT w sektorze bankowym (prowadzący: Dawid Milczarek)

1. Zmiany w podatku VAT w 2019 r. i 2020 r. istotne dla sektora bankowego:
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) rozbudowa wykazu podatników VAT od 1 września 2019 r.,
d) likwidacja odwrotnego obciążenia,
e) stosowanie odwrotnego obciążenia i podzielonej płatności w okresie przejściowym,
f) zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK,
g) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) oraz nowa matryca VAT,
h) zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych w VAT,
i) zmiany dotyczące kas fiskalnych.

2. Stosowanie zwolnienia z opodatkowania w VAT w sektorze bankowym:
a) zarządzanie ryzykiem kredytowym,
b) usługi księgowe oraz administracyjne świadczone na rzecz TFI,
c) sprzedaż akcji, udziałów praz papierów wartościowych,
d) zakres wyłączenia ze zwolnienia usług doradczych,
e) usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 WHT oraz płatności w 2020 r. w sektorze bankowym (prowadzący: Anna Karczewska)

3. Podatek u źródła (WHT) w sektorze bankowym od 1 stycznia 2020 r.:
a) znowelizowane zasady poboru podatku u źródła w przypadku płatności powyżej 2 mln zł,
b) ustalanie rzeczywistego właściciela i dochowanie należytej staranności – jaki dokumenty należy zgromadzić?
c) możliwość zwolnienia z poboru podatku u źródła na skutek wydania opinii o stosowaniu zwolnienia,
d) stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po 1 stycznia 2020 r.
e) opodatkowanie podatkiem u źródła nabywanych przez banki usług ubezpieczeniowych.

4. Płatności realizowane od 1 stycznia 2020 r. – obowiązki związane z weryfikacją kontrahentów:
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
b) transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
c) rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
d) transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcą i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
e) ulga na złe długi w CIT.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Pozostałe zmiany CIT w 2019 i 2020 r. w sektorze bankowym (prowadzący: Radosław Żuk)

5. Pozostałe zmiany w CIT w 2020 r. z uwzględnieniem specyfiki sektora bankowego:
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
b) rozliczenie w KUP hipotetycznych odsetek,
c) Centralny Rejestr Podatników – podmioty, zasady funkcjonowania, koszty uzyskania przychodów,
d) program współdziałania dla strategicznych podatników od lipca 2020 r. wynikający z Projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych – korzyści i ryzyka podatkowe.

6. Najważniejsze zmiany w CIT, które nastąpiły w 2019 r. związane z sektorem bankowym:
a) podatek od przychodów z budynków – rozszerzenie katalogu przedmiotu opodatkowania,
b) odliczanie straty na nowych zasadach – limity i możliwości zastosowania,
c) alternatywny sposób opodatkowania odsetek lub dyskonta obligacji dla nierezydentów od obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia 2019 r.
d) alternatywna spółka inwestycyjna – zasady funkcjonowania i korzyści podatkowe,
e) wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS),
f) nowe zasady rozliczania w kosztach użytkowania samochodów w działalności przedsiębiorstwa – limity amortyzacji, ubezpieczenia, koszty leasingu, ewidencja przebiegu pojazdów, przepisy przejściowe,
g) podatek od niezrealizowanych zysków Exit tax – praktyczne wyjaśnienia MF i zasady funkcjonowania,
h) zasady opodatkowania kryptowalut.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Ceny transferowe oraz przychody i koszty w działalności banków (prowadzący: Radosław Żuk)

1. Ceny transferowe w sektorze bankowym z uwzględnieniem zmian i wymogów dokumentacyjnych – kompleksowe ujęcie bieżącego stanowiska MF i KAS:
a) nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
b) nowa definicja podmiotów powiązanych,
c) benchmark jako element dokumentacji local file,
d) TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone,
e) nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
f) uproszczona dokumentacja dla pożyczek – safe harbour,
g) przepisy przejściowe.

2. Rozliczanie przychodów i kosztów w sektorze bankowym:
a) przychody podatkowe:
• moment rozpoznania przychodu,
• przychody z tytułu factoringu,
• rozliczenie umów cash pool, umów o subpartycypację, umów sekurytyzacyjnych,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.
b) koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami:
• kwalifikacja kosztu jako koszt bezpośredni lub pośredni,
• ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• kary umowne, odszkodowania – zasady ujmowania w KUP,
• ograniczenia KUP – cienka kapitalizacja, usługi niematerialne, limit gotówkowy,
• wierzytelności i strata ze zbycia wierzytelności – zasady rozliczania kosztu podatkowego.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 PIT 2019/2020 w działalności banków (prowadzący: Mateusz Cedro)

3. Obowiązki płatnicze w sektorze bankowym w zakresie PIT:
a) zasady rozliczenia wynagrodzeń osób do 26 r. życia,
b) podwyższone koszty uzyskania przychodu od 2020 r.,
c) obniżenie stawki PIT z 18% do 17% od 2020 r.,
d) obowiązki dokumentacyjne (PIT-11) w związku z przekazywanymi prezentami i wypłacanymi odszkodowaniami.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Wybrane zagadnienia z zakresu opodatkowania CIT dotyczące sektora bankowego (prowadzący: Wioleta Biel)

4. Pojęcie schematu podatkowego z uwzględnieniem sektora bankowego:
a) definicja schematu podatkowego,
b) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
c) czy schemat = nadużycie prawa? Zapewnienia MF a praktyka,
d) schematy transgraniczne w branży bankowej,
e) czy w branży bankowej występują schematy standaryzowane?

5. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) schemat podatkowy – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego?
d) reklama a schematy podatkowe,
e) dlaczego warto przygotować procedurę?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa  jednej osoby: 1590 zł + 23% VAT

PROMOCJA!
Koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu do dnia 27 września: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:  
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z:
 
Terminy

24 10 2019 - 25 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję