VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, ceny transferowe, podatek u źródła, schematy podatkowe w 2019/2020 r. w działalności zakładów ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, ceny transferowe, podatek u źródła, schematy podatkowe w 2019/2020 r. w działalności zakładów ubezpieczeń

24 10 2019 - 25 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Prelegenci

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, prowadzący własną praktykę podatkową. Wcześniej Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Ukończyła Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, Tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku od towaru i usług.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania instytucji finansowych, w tym banków, ZU, spółek leasingowych, TFI, OFE oraz domów i biur maklerskich. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i w USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom rynków finansowych (TU EUROPA SA, BZ WBK SA, PZU SA, mBank SA, BNP Paribas, Credit Agricole TU SA).

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Doświadczony wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla spółek leasingowych, firm factoringowych, banków oraz ZU.

Mateusz Cedro – menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent UKSW w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego i procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami CIT, PIT i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje CT. Przeprowadził szereg szkoleń z VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej. Autor publikacji m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Paweł Wójciak – prawnik, Doradca Podatkowy od 2005 r. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Współpracował z polskimi i międzynarodowymi firmami doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał jako Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich w spółce doradztwa podatkowego oraz Doradca Podatkowy/Partner w firmie audytorsko-konsultingowej. Aktualnie pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego TaxTone. Specjalizuje się w tematyce podatków PIT i CIT, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz podatkowych aspektów działalności na terenie SSE. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor artykułów z zakresu problematyki podatkowej.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie sektora ubezpieczeniowego w Polsce od 2020 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły i wejdą w życie w roku 2019. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeń, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży finansowej, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez sektor ubezpieczeniowy. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków planowanych zmian. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla zakładów ubezpieczeń charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora ubezpieczeniowego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w zakładach ubezpieczeń podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży finansowej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Podatek u źródła (WHT) w 2019 r. i 2020 r. w sektorze ubezpieczeń (prowadzący: Anna Karczewska)

1. Rozliczenie podatku u źródła w branży ubezpieczeniowej po zmianach w 2019 i 2020 r.:
a) znowelizowane zasady poboru podatku u źródła w przypadku płatności, które w ciągu roku przekraczają kwotę 2 mln złotych,
b) możliwość zwolnienia z poboru podatku u źródła na skutek wydania opinii o stosowania zwolnieniu,
c) stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po 1 stycznia 2020 r.,
d) opodatkowanie podatkiem u źródła nabywanych usług ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych.

2. Określanie zasad dochowywania należytej staranności przy określaniu właściciela należności na potrzeby WHT:
a) zasady ustalania rzeczywistego właściciela należności przy spółkach kapitałowych oraz przy spółkach osobowych,
b) płatność na rzecz oddziału a rzeczywisty właściciel,
c) dokumentacja niezbędna do dochowania należytej staranności,
d) modyfikacja zapisów umownych niezbędna do zachowania reguł należytej staranności,
e) procedura wewnętrzna w przedmiocie należytej staranności.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Płatności w 2020 r. w sektorze ubezpieczeń (prowadzący: Radosław Żuk)

3. Płatności realizowane od 1 stycznia 2020 r. – obowiązki związane z weryfikacją kontrahentów:
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
b) transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
c) rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
d) transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
e) ulga na złe długi w CIT.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. i ich wpływ na branżę ubezpieczeniową (prowadzący: Dawid Milczarek)

4. Mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności a rozliczenia z kontrahentami podmiotów z sektora ubezpieczeniowego:
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
e) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
f) zasady uwalniania środków z konta VAT.

5. Zmiany w zakresie VAT w 2019 r. i 2020 r. mające wpływ na branżę ubezpieczeniową:
a) rozbudowa wykazu podatników VAT od 1 września 2019 r.,
b) likwidacja odwrotnego obciążenia,
c) stosowanie odwrotnego obciążenia i podzielonej płatności w okresie przejściowym,
d) zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK,
e) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) oraz nowa matryca VAT,
f) zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych w VAT,
g) zmiany dotyczące kas fiskalnych.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Ceny transferowe oraz zmiany CIT w 2019 r. w sektorze ubezpieczeń (prowadzący: Mateusz Cedro)

1. Ceny transferowe w sektorze ubezpieczeniowym z uwzględnieniem praktyki organów podatkowych:
a) nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
b) nowa definicja podmiotów powiązanych,
c) benchmark jako element dokumentacji local file,
d) TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone,
e) nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
f) uproszczona dokumentacja dla pożyczek – safe harbour
g) przepisy przejściowe.

2. Zmiany w CIT na 2019 r. istotne dla sektora ubezpieczeniowego:
a) podatek od przychodów z budynków – rozszerzenie katalogu przedmiotu opodatkowania,
b) odliczanie straty na nowych zasadach – limity i możliwości zastosowania,
c) nowe zasady rozliczania w kosztach użytkowania samochodów w działalności przedsiębiorstwa – limity amortyzacji, ubezpieczenia, koszty leasingu, ewidencja przebiegu pojazdów, przepisy przejściowe,
d) zasady opodatkowania kryptowalut.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Przychody i koszty w sektorze ubezpieczeniowym (prowadzący: Paweł Wójciak)

3. Zasady rozpoznawania przychodów w branży ubezpieczeniowej:
a) przychody z tytułu składek ubezpieczeniowych – wystawienie polisy a moment powstania przychodu,
b) reasekuracja bierna i czynna a moment powstania przychodu,
c) przychodu z tytułu zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
d) przychody z tytułu realizacji roszczeń regresowych,
e) przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług agencyjnych,
f) usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych,

4. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży ubezpieczeniowej:
a) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
b) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
c) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
d) korygowanie kosztów,
e) wyłączanie wydatków z kosztów podatkowych.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Schematy podatkowe (MDR) a branża ubezpieczeniowa (prowadzący: Radosław Żuk)

5. Pojęcie schematu podatkowego z uwzględnieniem sektora bankowego:
a) definicja schematu podatkowego – czy taka istnieje?
b) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
c) czy schemat = nadużycie prawa? zzapewnienia MF a praktyka,
d) schematy transgraniczne w branży ubezpieczeniowej,
e) czy w branży ubezpieczeniowej występują schematy standaryzowane?

6. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) schemat standaryzowany – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego,
d) wieloletnie praktykowanie a obowiązek raportowania w świetle regulacji przejściowych i przyszłych działań,
e) dlaczego warto przygotować procedurę?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1590 zł + 23% VAT

PROMOCJA!
Koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu do dnia 27 września: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z:
Terminy

24 10 2019 - 25 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję