VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, ceny transferowe, schematy podatkowe (MDR) w 2019/2020 r. w branży farmaceutycznej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, ceny transferowe, schematy podatkowe (MDR) w 2019/2020 r. w branży farmaceutycznej

21 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Prelegenci

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, menadżer w Spółce doradztwa podatkowego ADN Podatki, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, VAT i CIT. Doświadczenie zdobywał pracując w organach podatkowych. Przez 7 lat obejmował stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy MF – Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Przeprowadził szereg kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i spraw karnych skarbowych. Współpracował w czołową kancelarią doradztwa podatkowego. Uczestniczył w pracach dotyczących optymalizacji prawno-podatkowej przedsiębiorców. Wykładowca w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności VAT i Ordynacji podatkowej).

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Doświadczony wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej Prowadził wcześniejsze edycje zajęć dla spółek z branży farmaceutycznej.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor lub współautor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z  VAT, CIT i PIT, podatku od nieruchomości, PCC oraz procedury podatkowej. Doradzał firmom  z branży farmaceutycznej, w tym m.in. na rzecz Polfarma SA, Beringer Ingelheim Pharma, Bayer Polska Sp. z o.o, Medagro International Sp. z o.o., Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, prowadzący własną praktykę podatkową. Wcześniej Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Ukończyła Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, Tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku od towarów i usług.

Mateusz Cedro – menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent UKSW w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego i procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami CIT, PIT i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje CT. Przeprowadził szereg szkoleń z VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej. Autor publikacji m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Barbara Filemonowicz – starszy Menedżer w w ADN Podatki, doradca podatkowy i aplikant radcowski z doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w kontroli podatkowej, celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych, jak również reprezentacji jako pełnomocnik procesowy przed sądami administracyjnymi, w tym NSA. Uczestniczyła w projektach z minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży farmaceutycznej, które weszły i wejdą w życie od 1 września oraz 1 listopada 2019 r., jak również nowelizacji przepisów w 2020 r. Szczególny nacisk zostanie położony na nowelizację przepisów w zakresie split payment oraz zmian w zakresie opodatkowania transakcji zagranicznych. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek farmaceutycznych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży farmaceutycznej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków planowanych zmian. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla branży farmaceutycznej charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora farmaceutycznego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży farmaceutycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Split payment oraz zmiany w VAT w 2019 r. w branży farmaceutycznej (prowadzący: Marcin Borkowski)

1. Mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.:
a) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
c) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
d) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
e) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
f) zasady uwalniania środków z konta VAT.

2. Zmiany w zakresie podatku w 2019 r. VAT istotne dla branży farmaceutycznej:
a) nowy wykaz podatników VAT,
b) odpowiedzialność solidarna za VAT niezapłacony przez sprzedawcę,
c) stosowanie kas on-line,
d) znowelizowane zasady stosowania ulgi na złe długi,
e) opodatkowanie bonów oraz voucherów.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Zmiany w VAT w 2020 r. i ich wpływ na sektor farmaceutyczny (prowadzący: Dawid Milczarek)

3. Zmiany w VAT w 2020 r. istotne z perspektywy branży farmaceutycznej:
a) likwidacja deklaracji VAT,
b) możliwość składania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
c) posługiwanie się Nomenklaturą Scalona (CN) zamiast PKWiU,
d) nowa matryca stawek VAT a branża farmaceutyczna,
e) wystawianie faktur do paragonów fiskalnych,
f) pozostałe zmiany istotne dla branży farmaceutycznej.

4. Zmiany w przepisach w zakresie WDT oraz transakcji łańcuchowych:
a) podstawa prawna zmian w zakresie WDT i transakcji łańcuchowych,
b) dokumentowanie WDT po nowelizacji przepisów,
c) opodatkowanie transakcji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r.,
d) nowe reguły INCOTERMS a rozliczenie transakcji zagranicznych,
e) najnowsze orzecznictwo w zakresie rozliczenia transakcji zagranicznych.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Fakturowanie oraz świadczenia nieodpłatne w branży farmaceutycznej (prowadzący: Radosław Żuk)

5. Fakturowanie, refakturowanie i korekty – najczęstsze problemy w branży farmaceutycznej:
a) rozliczanie rabatów bezpośrednich oraz pośrednich,
b) korekty bieżące i wsteczne (korekta podatku a korekta deklaracji),
c) anulowanie faktury,
d) zasady dokumentowania transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
e) zasady rozliczania refaktur – stawki podatkowe, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia.

6. Świadczenia nieodpłatne w branży farmaceutycznej:
a) pojęcie świadczeń nieodpłatnych oraz status świadczeń częściowo odpłatnych na gruncie VAT,
b) nieodpłatna dostawa towarów a nieodpłatne świadczenie usług – różnice w zasadach opodatkowania,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów i kontrahentów (znaczenie świadczeń związanych oraz niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
d) świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne),
e) podstawa opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczeń nieodpłatnych podlegających VAT,
f) świadczenia nieodpłatne a kasa fiskalna.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Płatności oraz podatek u źródła w branży farmaceutycznej (prowadzący: Anna Karczewska)

1. Dokonywanie płatności na rzecz klientów od 1 stycznia 2020 r.:
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
b) transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
c) rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
d) transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
e) zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?

2. Zmiany w podatku u źródła (WHT) w przypadku branży farmaceutycznej:
a) czy i kiedy przepisy powinny obowiązywać, czyli czy nowela dotycząca WHT jest niezgodna z Konstytucją? łamanie ustawy zasadniczej sposobem na obronę przed niekorzystnymi zmianami?
b) dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
c) procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
d) wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
e) kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Zmiany w 2019/2020 r. oraz dokumentacja cen transferowych w sektorze farmaceutycznym
(prowadzący: Mateusz Cedro)

3. Pozostałe zmiany w CIT w 2020 i 2019 r. istotne dla branży farmaceutycznej:
a) zmiany w zakresie cen transferowych,
b) ulga na złe długi w CIT od 2020 r. – zasady funkcjonowania,
c) zaliczki na CIT a ulga na złe długi,
d) zmiany w CIT przeciw przenoszeniu zysków poza terytorium Polski,
e) pozostałe zmiany.

4. Ceny transferowe w sektorze farmaceutycznym:
a) rodzaje powiązań wpływające na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
b) zmiany w dokumentacji cen transferowych za 2019 r.
c) pojęcie „transakcji” w świetle najnowszego orzecznictwa a limity dokumentacyjne,
d) zasady dokonywania benchmarkingu transakcji w sektorze farmaceutycznym,
e) najczęstsze błędy związane z tworzeniem Local file oraz Master File.

13.00-14.00 Lunch
14.00-16.00 Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w branży farmaceutycznej
(prowadzący: Barbara Filemonowicz)

5. Pojęcie schematu podatkowego z uwzględnieniem sektora farmaceutycznego:
a) definicja schematu podatkowego,
b) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
c) czy schemat = nadużycie prawa? zapewnienia MF a praktyka,
d) schematy transgraniczne w branży farmaceutycznej,
e) czy w branży farmaceutycznej występują schematy standaryzowane?

6. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) schemat podatkowy – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego?
d) reklama a schematy podatkowe,
e) dlaczego warto przygotować procedurę?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa  jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

PROMOCJA!
Koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu do dnia 11 października: 990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:  
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z:
 
Terminy

21 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję