VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT i CIT w 2019/2020 r. w branży hotelarskiej i turystycznej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT i CIT w 2019/2020 r. w branży hotelarskiej i turystycznej

21 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , , ,
Prelegenci

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Doświadczony wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził wcześniejsze edycje zajęć dla spółek z branży hotelarskiej i turystycznej.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor lub współautor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z  VAT, CIT i PIT, podatku od nieruchomości, PCC oraz procedury podatkowej. Doświadczony wykładowca na rzecz firm z branży hotelarskiej i turystycznej, w tym m.in. dla Hotel Narvil, Hotel Ossa Congress&Spa, Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. Wezyr Holiday Service Sp. z o.o., Nowa Itaka Sp. z o.o.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, menadżer w Spółce doradztwa podatkowego ADN Podatki, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, VAT i CIT. Doświadczenie zdobywał pracując w organach podatkowych. Przez 7 lat obejmował stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy MF – Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Przeprowadził szereg kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i spraw karnych skarbowych. Współpracował w czołową kancelarią doradztwa podatkowego. Uczestniczył w pracach dotyczących optymalizacji prawno-podatkowej przedsiębiorców. Wykładowca w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności VAT i Ordynacji podatkowej).

Mateusz Cedro – menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent UKSW w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego i procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami CIT, PIT i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje CT. Przeprowadził szereg szkoleń z VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej. Autor publikacji m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, prowadzący własną praktykę podatkową. Wcześniej Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Ukończyła Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, Tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku od towarów i usług.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 r. pracował kolejno w: KMW Engineering oraz Wydawnictwie Naukowym PWN, gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 r. zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Właściciel spółki doradztwa podatkowego. Autor publikacji z prawa podatkowego (Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności. Autor programów szkoleniowych i trener na zajęciach dla spółek z branży hotelarskiej i turystycznej, prowadził zajęcia m.in. dla Port Hotel, Hotele Olsztyn, Fostertravel.pl, TUI Poland, Nowa Itaka.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży hotelarskiej i turystycznej, które weszły i wejdą w życie od 1 września oraz 1 listopada 2019 r., jak również nowelizacji przepisów w 2020 r. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek hotelarskich i turystycznych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania przedmiotowych branż. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków planowanych zmian. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla branży hotelarskiej i turystycznej charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora hotelarskiego i turystycznego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży hotelarskiej i turystycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Obowiązkowa podzielona płatność oraz inne zmiany VAT w branży hotelarskiej i turystycznej w 2019 r. (prowadzący: Dawid Milczarek)

1. Praktyczne aspekty funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności w branży turystycznej oraz hotelarskiej od 1 listopada 2019 r.:
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
e) podzielona płatność a transakcje w walucie obcej,
f) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
g) zasady uwalniania środków z konta VAT.

2. Zmiany w branży hotelarskiej oraz turystycznej w 2019 r. :
a) likwidacja odwrotnego obciążenia,
b) podzielona płatność a odwrotne obciążenie w okresie przejściowym,
c) nowy rozbudowany wykaz podatników VAT,
d) znowelizowane zasady stosowania ulgi na złe długi,
e) nowe regulacje dotyczące bonów, voucherów i kart podarunkowych,
f) nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 VAT marża w turystyce oraz świadczenia kompleksowe w branży hotelarskiej (prowadzący: Radosław Żuk)

3. Procedura VAT marży w branży turystycznej w świetle orzecznictwa unijnego oraz krajowego:
a) przesłanki zastosowania zasad opodatkowania marży w przypadku usług turystycznych,
b) moment opodatkowania zaliczek na poczet usług turystyki,
c) cena nabycia a faktyczne koszty poniesione przez podatnika,
d) marża ujemna – zasady rozliczania, aktualne orzecznictwo organów podatkowych,
e) określenie ceny usług własnych.

4. Pojęcie świadczeń kompleksowych w branży hotelarskiej:
a) opodatkowanie pakietów hotelowych,
b) usługi noclegowe oraz usługi dodatkowe – czy można je uznać za świadczenia kompleksowe?
c) usługi SPA a usługi hotelarskie,
d) świadczenia medyczne w ramach usług hotelarskich – możliwość stosowania zwolnienia z podatku VAT,
e) usługa hotelarska a wynajem na cele mieszkaniowe,
f) stawka VAT w przypadku gastronomii.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Dokumentowanie transakcji oraz zmiany VAT w 2020 r. w branży hotelarskiej i turystycznej
(prowadzący: Marcin Borkowski)

5. Nowe zasady dokumentowania transakcji w 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem branży hotelarskiej oraz turystycznej:
a) zasady fiskalizacji obrotu w przypadku usług hotelarskich oraz gastronomicznych,
b) stosowanie kas on-line w branży hotelarskiej oraz turystycznej,
c) zasady wystawiania faktur, odnośnie których został wystawiony paragon fiskalny,
d) dokumentowanie zaliczek,
e) fakturowanie usług objętych systemem marży.

6. Pozostałe zmiany w 2020 r. istotne dla branży hotelarskiej i turystycznej:
a) likwidacja deklaracji VAT,
b) nowa matryca stawek VAT a opodatkowanie usług gastronomicznych,
c) składanie Wiążących Informacji Stawkowych,
d) zmiany w strukturze JPK,
e) stosowanie CN (Nomenklatury Scalonej) a branż turystyczna oraz hotelarska.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Zmiany w CIT w 2019/2020 r. oraz ceny transferowe po zmianach (prowadzący: Mateusz Cedro)

1. Wybrane zmiany w CIT z 2019 i 2020 r. z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla sektora hotelarskiego oraz turystycznego:
a) ulga na złe długi w CIT,
b) zmiana przepisów w zakresie rozliczania straty podatkowej,
c) nowelizacja reguł opodatkowania podatkiem od nieruchomości komercyjnych,
d) zmiany w CIT przeciw przenoszeniu zysków poza terytorium Polski,
e) pozostałe zmiany

2. Ceny transferowe po ostatnich zmianach w przepisach:
a) rodzaje powiązań wpływające na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
b) zmiany w dokumentacji cen transferowych za 2019 r.,
c) pojęcie „transakcji” w świetle najnowszego orzecznictwa a limity dokumentacyjne,
d) zasady dokonywania benchmarkingu transakcji w sektorze turustycznym oraz hotelarskim,
e) koprodukcja a dokumentacja cen transferowych,
f) najczęstsze błędy związane z tworzeniem Local file oraz Master File.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Zmiany w WHT oraz płatności na rzecz kontrahentów w 2020 r. w branży hotelarskiej i turystycznej (prowadzący: Anna Karczewska)

3. Zmiany w zakresie podatku u źródła od 1 stycznia 2020 r. istotne dla sektora hotelarskiego oraz turystycznego:
a) znowelizowane zasady poboru podatku u źródła w przypadku płatności, które w ciągu roku przekraczają kwotę 2 mln złotych,
b) możliwość zwolnienia z poboru podatku u źródła na skutek wydania opinii o stosowania zwolnieniu,
c) stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po 1 stycznia 2020 r.,
d) opodatkowanie podatkiem u źródła nabywanych usług niezbędnych do świadczenia usług przez podmioty z branży hotelarskiej oraz turystycznej,
e) zasady dochowania należytej staranności przy weryfikacji właściciela należności.

4. Rozliczenie płatności na rzecz kontrahentów od 1 stycznia 2020 r.:
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
b) transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
c) rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystanie?
d) transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
e) zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 CIT/PIT i koszty w działalności hoteli i firm turystycznych (prowadzący: Radosław Kowalski)

5. Opodatkowanie CIT (PIT) działań o charakterze promocyjno-marketingowym:
a) przychód osoby fizycznej z tytułu otrzymania świadczenia w ramach działalności promocyjnej świadczącego,
b) świadczenia nieodpłatne a przychód podatkowy – ciągłe zmiany interpretacji organów vs orzecznictwo NSA,
c) bony, vouchery a przychód podatkowy otrzymującego – czy i kiedy generują przychód, co z niewykorzystanymi?
d) darmowe wstawki, dodatkowe dni pobytu etc. a przychód,
e) pobyt „na próbę” a przychód,
f) PIT-11 (kiedyś PIT-8C) kiedy konieczny, a kiedy zbędny? Brak PIT a konsekwencje podatkowe – kto ryzykuje?
g) sprzedaż premiowa, konkursy, programy lojalnościowe w branży hotelarskiej i turystycznej a konsekwencje podatkowe u otrzymującego świadczenie,
h) przychody pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń w branży hotelarskiej – wybrane zagadnienia.

6. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży hotelarskiej i turystycznej:
a) koszty reprezentacji, reklamy oraz innych działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki usług świadczonych przez hotele,
b) organizacja i obsługa wyjazdów integracyjnych,
c) organizacja i obsługa targów / szkoleń / konferencji,
d) organizacja i obsługa imprez sportowych i artystycznych,
e) rabat jako element promocji,
f) sponsoring, darowizny,
g) świadczenia na rzecz pracowników,
h) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
i) kary umowne i odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów,
j) reprezentacja w kosztach podatkowych,
k) wystrój hotelu a reprezentacja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa  jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:  
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z:
Terminy

21 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję