VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT i CIT w 2019/2020 r. w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT i CIT w 2019/2020 r. w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

28 11 2019 - 29 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Prelegenci

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, Dyrektor Działu Podatków Pośrednich w ADN Podatki. Współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w VAT, PCC oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada  doświadczenie w optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych. Przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych i audytów due diligence. Autorka publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Fiskus) oraz książkowych (Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo,  WNT).

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Doświadczony wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził wcześniejsze edycje zajęć dla spółek z branży TSL.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie  zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT, CIT i PIT, podatku od nieruchomości, PCC oraz procedury podatkowej. Doświadczony wykładowca na rzecz firm z branży TSL, w tym między innym dla firm: Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, HZ Transport Poland Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Barbara Filemonowicz – starszy Menedżer w w ADN Podatki, doradca podatkowy i aplikant radcowski z doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w kontroli podatkowej, celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych, jak również reprezentacji jako pełnomocnik procesowy przed sądami administracyjnymi, w tym NSA. Uczestniczyła w projektach z minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych.

Mateusz Cedro – menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent UKSW w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego i procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami CIT, PIT i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje CT. Przeprowadził szereg szkoleń z VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej. Autor publikacji m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 r. pracował kolejno w: KMW Engineering oraz Wydawnictwie Naukowym PWN, gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 r. zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor publikacji z prawa podatkowego (Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności. Jest autorem licznych programów szkoleniowych oraz trenerem na zajęciach dla firm z sektora TSL.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w Polsce, które wejdą w życie od 1 września oraz 1 listopada 2019 r., jak również nowelizacji przepisów w 2020 r. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek TSL, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży transportowej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków planowanych zmian. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla TSL charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora TSL, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży transportu, spedycji i logistyki, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Obowiązkowa podzielona płatność oraz inne zmiany w VAT w 2019/2020 r. w branży TSL
(prowadzący: Małgorzata Breda)

1. Praktyczne aspekty funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności w branży TSL od 1 listopada 2019 r.:
a) likwidacja odwrotnego obciążenia w przypadku usług wymieniowych w załączniku 14 oraz towarów wymienionych w załączniku nr 11,
b) nowy załącznik nr 15 – lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
c) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
d) zaliczki a obowiązkowa podzielona płatność,
e) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć ryzyko kary?
f) przelewy zbiorcze – wprowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
g) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych obciążeń publicznoprawnych niż podatek VAT.

2. Inne zmiany w rozliczaniu VAT w 2019/2020 r. wpływające na rozliczenia w branży TSL:
a) „biała lista” podatników VAT – skutki jej wprowadzenia,
b) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
c) nowa matryca stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
d) WIS – wiążąca informacja stawkowa,
e) zmiany JPK VAT, likwidacja deklaracji VAT, kary za błędy w JPK VAT.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.45-13.00 VAT w obrocie międzynarodowym oraz stawka 0% w usługach TSL (prowadzący: Dawid Milczarek)

3. Opodatkowanie VAT usług świadczonych w obrocie międzynarodowym w branży TSL:
a) miejsce opodatkowania w przypadku usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych,
b) obowiązek podatkowy oraz kursy walut w przypadku importu i eksportu usług TSL,
c) zasady rozliczania kar umownych, odszkodowań i rekompensat w przypadku usług TSL w obrocie międzynarodowym,
d) zasady rozliczania podatku naliczonego w przypadku importu usług, gdy minęły 3 miesiące od momentu powstania obowiązku podatkowego.

4. Stosowanie stawki 0% w przypadku usług transportowych oraz spedycyjnych:
a) miejsce opodatkowania a stawki VAT w przypadku usług TSL,
b) stawka VAT w przypadku usług TSL związanych z importem i eksportem,
c) stawka VAT w przypadku usług transportu międzynarodowego oraz spedycji międzynarodowej,
d) usługi będące częścią transportu międzynarodowego a VAT,
e) dokumentacja wymagana przy stosowaniu stawki 0% przy transporcie międzynarodowym.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Obowiązek podatkowy oraz fakturowanie w branży TSL (prowadzący: Radosław Żuk)

5. Rozpoznawanie obowiązku podatkowego w branży TSL:
a) moment wykonania usługi w świetle orzeczenia TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex,
b) usługi transportowe oraz spedycyjne jako świadczenia ciągłe,
c) obowiązek podatkowy w przypadku usług logistycznych,
d) wynajem nieruchomości a obowiązek podatkowy,
e) refakturowanie usług a powstanie obowiązku podatkowego.

6. Fakturowanie w branży TSL:
a) terminy wystawiania faktur VAT w przypadku usług TSL,
b) zasady wystawiania refaktur,
c) stawka VAT w przypadku refakturowania usług,
d) zasady wystawiania faktur korygujących,
e) wystawienie not korygujących,
f) reguły wystawiania na rzecz klientów duplikatów faktur.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w branży TSL (prowadzący: Barbara Filemonowicz)

1. Pojęcie schematu podatkowego na przykładzie branży TSL:
a) definicja schematu podatkowego,
b) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
c) czy schemat podatkowy = nadużycie prawa? Zapewnienia MF a praktyka,
d) schematy transgraniczne w branży TSL,
e) czy w branży TSL występują schematy standaryzowane?

2. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) reklama a schematy podatkowe,
d) schemat podatkowy – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego?
e) dlaczego warto przygotować procedurę?

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 CIT w 2020 r. oraz ceny transferowe w działalności firm branży TSL (prowadzący: Mateusz Cedro)

3. Pozostałe zmiany w CIT od 1 stycznia 2020 r. istotne dla branży TSL:
a) ulga na złe długi,
b) przepisy zapobiegające transferowaniu zysków poza Polskę,
c) podatek od przychodów z budynków – rozszerzenie katalogu przedmiotu opodatkowania,
d) odliczanie straty na nowych zasadach – limity i możliwości zastosowania,
e) nowe zasady rozliczania w kosztach użytkowania samochodów w działalności przedsiębiorstwa – limity amortyzacji, ubezpieczenia, koszty leasingu, ewidencja przebiegu pojazdów, przepisy przejściowe.

4. Ceny transferowe w TSL:
a) nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
b) nowa definicja podmiotów powiązanych,
c) benchmark jako element dokumentacji local file,
d) TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone,
e) nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
f) uproszczona dokumentacja dla pożyczek – safe harbour,
g) przepisy przejściowe.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Podatek u źródła (WHT) oraz płatności na rzecz kontrahentów w 2020 r. w branży TSL
(prowadzący: Radosław Kowalski)

5. Rozliczenie podatku u źródła (WHT) w branży TSL od 1 stycznia 2020 r.:
a) znowelizowane zasady poboru podatku u źródła w przypadku płatności, które w ciągu roku przekraczają kwotę 2 mln złotych,
b) możliwość zwolnienia z poboru podatku u źródła na skutek wydania opinii o stosowania zwolnieniu,
c) stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po 1 stycznia 2020 r.
d) opodatkowanie podatkiem u źródła nabywanych usług finansowych,
e) zasady dochowania należytej staranności przy weryfikacji właściciela należności.

6. Płatności na rzecz kontrahentów od 1 stycznia 2020 r.:
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
b) transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
c) rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
d) transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
e) zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa  jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:  
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z:
Terminy

28 11 2019 - 29 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję