VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2019/2020 r. w działalności leasingowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2019/2020 r. w działalności leasingowej

21 10 2019 - 22 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Prelegenci

Mateusz Cedro – menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent UKSW w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego i procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami CIT, PIT i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje CT. Przeprowadził szereg szkoleń z VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej. Autor publikacji m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Absolwent WSB z zakresu prawa podatkowego. Ekspert w zakresie prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy oraz prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się w prowadzenia szkoleń podatkowych, sporządzania opinii podatkowych VAT, PIT i CIT oraz w zakresie sporządzania i weryfikacji rozliczeń podatkowych. Przeprowadzał audytu podatkowe dla takich Spółek jak: Akala Faraone, Impel-Perfekta , Royal Europa, Porta KMI Poland, Adamed Pharma S.A. oraz Fabryka Plastików Gliwice.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania instytucji finansowych, w tym banków, ZU, spółek leasingowych, TFI, OFE oraz domów maklerskich. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i w USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Doradzał uczestnikom rynków finansowych (BNP Paribas Lease Group, BZ WBK Leasing S.A., SG Equipment Leasing Polska, BMW Financial Services).

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, Dyrektor Działu Podatków Pośrednich w ADN Podatki. Współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w VAT, PCC oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada  doświadczenie w optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych. Przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych i audytów due diligence. Autorka publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Fiskus) oraz książkowych (Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo,  WNT).

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Doświadczony wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Wielokrotnie prowadził zajęcia dla spółek leasingowych, banków, firm factoringowych i  ZU.

Barbara Filemonowicz – starszy Menedżer w w ADN Podatki, doradca podatkowy i aplikant radcowski z doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w kontroli podatkowej, celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych, jak również reprezentacji jako pełnomocnik procesowy przed sądami administracyjnymi, w tym NSA. Uczestniczyła w projektach z minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami na gruncie przepisów VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych, które nastąpią w 2020 r., jak również tych które weszły albo wejdą w życie w trakcie 2019 r., a mających istotny wpływ na funkcjonowanie branży leasingowej w Polsce. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek leasingowych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży leasingowej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków planowanych zmian. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla firm leasingowych charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora leasingowego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w firmach leasingowych podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży finansowej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Rozliczenie podatku u źródła (WHT)  oraz płatności w branży leasingowej od 1 stycznia 2020 r. (prowadzący: Mateusz Cedro)

1. Rozliczenie podatku u źródła (WHT) w branży leasingowej od 1 stycznia 2020 r.:
a) znowelizowane zasady poboru podatku u źródła w przypadku płatności, które w ciągu roku przekraczają kwotę 2 mln złotych,
b) możliwość zwolnienia z poboru podatku u źródła na skutek wydania opinii o stosowania zwolnieniu,
c) stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po 1 stycznia 2020 r.
d) opodatkowanie podatkiem u źródła nabywanych usług finansowych,
e) zasady dochowania należytej staranności przy weryfikacji właściciela należności.

2. Płatności na rzecz kontrahentów od 1 stycznia 2020 r.:
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
b) transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
c) rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
d) transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
e) zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Zmiany w CIT od 2020 r. oraz ceny transferowe w branży leasingowej (prowadzący: Sebastian Twardoch)

3. Pozostałe zmiany w CIT od 1 stycznia 2020 r. a ich wpływ na branżę leasingową:
a) ulga na złe długi w CIT od 2020 r. – zasady funkcjonowania,
b) zaliczki na CIT a ulga na złe długi,
c) zmiany w CIT przeciw przenoszeniu zysków poza terytorium Polski,
d) pozostałe zmiany w 2020 r.

4. Ceny transferowe w branży leasingowej:
a) rodzaje powiązań wpływające na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
b) zmiany w dokumentacji cen transferowych za 2019 r.
c) pojęcie „transakcji” w świetle najnowszego orzecznictwa a limity dokumentacyjne,
d) zasady dokonywania benchmarkingu transakcji w sektorze leasingowym,
e) najczęstsze błędy związane z tworzeniem Local file oraz Master File.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 CIT w działalności firm leasingowych (prowadzący: Radosław Żuk)

5. Opodatkowanie CIT umów leasingu finansowego (kapitałowego) w świetle najnowszej praktyki organów podatkowych:
a) rozpoznanie przychodu w przypadku leasingu finansowego,
b) rozliczenie umowy leasingu w przypadku odstąpienia od umowy przez leasingobiorcę,
c) ujęcie na gruncie VAT oraz CIT odsetek za zwłokę od poszczególnych rat leasingowych,
d) opodatkowanie opłaty wstępnej,
e) rozliczenie leasingu finansowego przez leasingobiorcę w CIT.

6. Opodatkowanie CIT leasingu operacyjnego w świetle najnowszej praktyki organów podatkowych:
a) rozpoznanie przychodu w przypadku leasingu operacyjnego,
b) rozliczenie umowy leasingu w przypadku odstąpienia od umowy przez leasingobiorcę,
c) ujęcie na gruncie CIT odsetek za zwłokę od poszczególnych rat leasingowych,
d) opodatkowanie opłaty wstępnej,
e) opodatkowanie CIT sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz leasingobiorców oraz osób trzecich,
f) rozliczenie leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę w CIT.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Obowiązkowa podzielona płatność oraz inne zmiany VAT w 2019 r. w branży leasingowej
(prowadzący: Małgorzata Breda)

1. Mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r. i jej wpływ na branżę leasingową:
a) nowy załącznik nr 15 – lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
b) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
c) zaliczki a obowiązkowa podzielona płatność,
d) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć ryzyko kary,
e) przelewy zbiorcze – wprowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
f) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych obciążeń publicznoprawnych niż podatek VAT.

2. Zmiany w VAT w 2019 r. istotne dla branży leasingowej:
a) „biała lista” podatników VAT – skutki jej wprowadzenia,
b) likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia,
c) nowe sankcje od 1 listopada 2019 r.,
d) zmiany przepisów w zakresie kas fiskalnych,
e) ulga na złe długi po nowelizacji.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Nowelizacja VAT w 2020 r. oraz najnowsze orzecznictwo w branży leasingowej (prowadzący: Dawid Milczarek)

3. Nowelizacja przepisów VAT wchodząca w życie w 2020 r.:
a) likwidacja deklaracji VAT,
b) możliwość składania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
c) posługiwanie się Nomenklaturą Scalona (CN) zamiast PKWiU,
d) zmiany w zakresie opodatkowania transakcji zagranicznych.

4. Najciekawsze orzecznictwo unijne oraz krajowe w przedmiocie rozliczenia VAT w branży leasingowej:
a) wyrok TSUE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Mydibel w opodatkowanie leasingu zwrotnego,
b) opodatkowanie kart paliwowych wydawanych przez firmy leasingowe po wyroku TSUE z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Vega,
c) najnowsze orzecznictwo krajowe w zakresie refakturowania usług ubezpieczeniowych,
d) zasady fakturowania w branży leasingowej w świetle bieżącej praktyki organów podatkowych.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w branży leasingowej (prowadzący: Barbara Filemonowicz)

5. Pojęcie schematu podatkowego na przykładach branży leasingowej:
a) definicja schematu podatkowego – czy taka istnieje?
b) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
c) czy schemat = nadużycie prawa? Zapewnienia MF a praktyka,
d) schematy transgraniczne w branży leasingowej?
e) czy w branży leasingowej występują schematy standaryzowane?

6. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) schemat standaryzowany – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego?
d) wieloletnie praktykowanie a obowiązek raportowania w świetle regulacji przejściowych i przyszłych działań,
e) dlaczego warto przygotować procedurę?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa  jednej osoby: 1590 zł + 23% VAT

PROMOCJA!
Koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu do dnia 27 września: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:  
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z:
 
Terminy

21 10 2019 - 22 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję