VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2019/2020 r. w służbie zdrowia

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2019/2020 r. w służbie zdrowia

21 10 2019 - 22 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Prelegenci

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Absolwent WSB z zakresu prawa podatkowego. Ekspert w zakresie prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy oraz prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się w prowadzenia szkoleń podatkowych, sporządzania opinii podatkowych VAT, PIT i CIT oraz w zakresie sporządzania i weryfikacji rozliczeń podatkowych. Przeprowadzał audytu podatkowe dla takich Spółek jak: Akala Faraone Sp. z o.o., Impel-Perfekta Sp. z o.o., Royal Europa Sp. z o.o., Porta KMI Poland Sp. z o.o., Adamed Pharma S.A.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie  zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT, CIT i PIT, podatku od nieruchomości, PCC oraz procedury podatkowej. Doświadczony wykładowca, prowadził zajęcia m.in. dla MCS POLIMED, Mazowieckiego Centrum Stomatologicznego, Śląskiego Centrum Chorób Serca, Medicover, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 ŚUM w Katowicach.

Mateusz Cedro – menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent UKSW w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego i procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami CIT, PIT i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje CT. Przeprowadził szereg szkoleń z VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej. Autor publikacji m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Doświadczony wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Wielokrotnie prowadził zajęcia dla podmiotów leczniczych i służby zdrowia.

dr Paweł Selera, LL.M. – doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, licencjonowany doradca podatkowy współpracujący z MDDP. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego z tzw. Wielkiej Czwórki zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Prowadził i nadzorował liczne przeglądy podatkowe. Autor publikacji z VAT i europejskiego prawa podatkowego oraz książki „VAT w branży finansowej”. Trener na szkoleniach  dla instytucji z branży medycznej.

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, Dyrektor Działu Podatków Pośrednich w ADN Podatki. Współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w VAT, PCC oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada  doświadczenie w optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych. Przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych i audytów due diligence. Autorka publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Fiskus) oraz książkowych (Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo,  WNT).

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce od 2020 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie w roku 2019. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz służby zdrowia, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży medycznej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków planowanych zmian. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla branży medycznej charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora medycznego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w służbie zdrowia podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży medycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Rozliczenie podatku u źródła (WHT) w branży medycznej od 1 stycznia 2020 r. oraz inne zmiany
(prowadzący: Sebastian Twardoch)

1. Rozliczenie płatności na rzecz kontrahentów od 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem specyfiki służby zdrowia:  
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
b) transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
c) rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
d) transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
e) ulga na złe długi w CIT.

2. Zmiana przepisów podatku u źródła (WHT) i jej wpływ na służbę zdrowia:
a) znowelizowane zasady poboru podatku u źródła w przypadku płatności, które w ciągu roku przekraczają kwotę 2 mln złotych,
b) możliwość zwolnienia z poboru podatku u źródła na skutek wydania opinii o stosowania zwolnieniu,
c) stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po 1 stycznia 2020 r.
d) zasady ustalania rzeczywistego właściciela należności przy spółkach kapitałowych oraz przy spółkach osobowych,
e) płatność na rzecz oddziału a rzeczywisty właściciel,
f) dokumentacja niezbędna do dochowania należytej staranności.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Zmiany w CIT 2019/2020 r. oraz rozliczanie przychodów w służbie zdrowia (prowadzący: Radosław Żuk)

3. Zmiany w CIT w 2020 i 2019 r. a ich wpływ na służbę zdrowia:
a) rozliczenie podatku od nieruchomości komercyjnych,
b) ulga badawczo-rozwojowa,
c) preferencyjna stawka CIT na działalność innowacyjną,
d) rozliczanie straty podatkowej,
e) koszty związane z finansowaniem własnym.

4. Rozliczenie przychodów z uwzględnieniem specyfiki służby zdrowia:
a) określenie momentu powstania przychodu w przypadku świadczeń na rozliczanych z NFZ,
b) przychód z tytułu świadczeń medycznych o charakterze ciągłym,
c) wystawienie faktury a moment powstania przychodu,
d) przychody z kapitałów pieniężnych,
e) opodatkowanie CIT zaliczek.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Rozliczanie kosztów oraz zwolnienie z opodatkowania dochodu w służbie zdrowia
(prowadzący: Mateusz Cedro)

5. Rozlicznie kosztów podatkowych w przypadku służby zdrowia:
a) koszty bezpośrednie a koszty pośrednie,
b) amortyzacja majątku sfinansowanego z dotacji,
c) koszty związane z reklamą,
d) pojazdy samochodowe w kosztach uzyskania przychodów,
e) kary umowne oraz odszkodowania a możliwość rozliczenia kosztów.

6. Zasady związane ze zwolnieniem z opodatkowania dochodu w służbie zdrowia:
a) rodzaje działalności statutowej z tytułu, której dochód może być zwolniony z opodatkowania,
b) zasady wydatkowania na cele działalności statutowej,
c) strata podatkowa a zwolnienie z opodatkowania,
d) obowiązek rozliczenia CIT w przypadku dochodu wydatkowanego na cele inne niż statutowe,
e) wydatkowanie środków na cele reprezentacji a zwolnienie z opodatkowania CIT.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Obowiązkowa podzielona płatność oraz inne zmiany VAT w 2019 r. (prowadzący: Dawid Milczarek)

1. Obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. i jej wpływ na służbę zdrowia:
a) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
c) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca (np. podwykonawcy),
d) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
e) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
f) zasady uwalniania środków z konta VAT.

2. Zmiany w VAT w 2019 r. istotne dla służby zdrowia:
a) likwidacja odwrotnego obciążenia,
b) podzielona płatność a odwrotne obciążenie w okresie przejściowym,
c) nowy rozbudowany wykaz podatników VAT,
d) znowelizowane zasady stosowania ulgi na złe długi,
e) nowe regulacje dotyczące bonów, voucherów i kart podarunkowych,
f) nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Nowelizacja VAT w 2020 r. oraz zwolnienie z opodatkowania w przypadku usług medycznych
(prowadzący: dr Paweł Selera)

3. Nowelizacja przepisów VAT wchodząca w życie w 2020 r.:
a) likwidacja deklaracji VAT,
b) nowa matryca stawek VAT,
c) składanie WIS,
d) nowe zasady dokumentowania transakcji zagranicznych,
e) inne zmiany mające istotny wpływ na branżę medyczną.

4. Stosowanie zwolnienia z opodatkowania w przypadku usług medycznych:
a) pojęcie usługi medycznej,
b) cel świadczenia usługi a zwolnienie z opodatkowania VAT,
c) opodatkowanie badań klinicznych,
d) usługi świadczone na rzecz podmiotów medycznych a zwolnienie z opodatkowania VAT,
e) opodatkowanie usług pomocniczych.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Odliczanie VAT oraz dokumentowanie usług medycznych (prowadzący: Małgorzata Breda)

5. Odliczanie VAT na podstawie proporcji oraz prewspółczynnika:
a) zasady dokonywania alokacji nabyć do sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej z VAT,
b) zasady obliczania proporcji sprzedaży, obroty nieuwzględniane przy obliczaniu proporcji sprzedaży,
c) odliczanie VAT z uwzględnieniem tzw. Prewspółczynnika,
d) reguły dotyczące korygowania VAT przez podmioty z branży medycznej – korekta roczna, korekta dotycząca środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, korekta związana ze zmianą prawa do odliczenia VAT, korekty związane z prewspółczynnikiem sprzedaży.

6. Dokumentowanie usług medycznych na potrzeby VAT:
a) kasy on-line – od kiedy obowiązkowe dla usług medycznych?
b) zasady wystawiania faktur w przypadku świadczeń medycznych (termin wystawienia faktury, treść faktury, podanie podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania VAT),
c) reguły dotyczące wystawiania faktur korygujących oraz not korygujących (m.in. korekta dotycząca błędnych danych nabywcy),
d) autentyczność i integralność treści faktury – bezpieczny wysyłka i przechowywanie e-faktur.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa  jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

PROMOCJA!
Koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu do dnia 27 września: 990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:  
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z:
Terminy

21 10 2019 - 22 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję