VII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany CIT, JPK_VAT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany CIT, JPK_VAT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

26 11 2020 - 27 11 2020 - Warszawa

Kategoria: , , , , ,

Prowadzący

Barbara Filemonowicz – członek zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, doradca podatkowy oraz radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w toku kontroli podatkowej, kontroli celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych. Uczestniczyła w projektach z zakresu minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, prowadzący własną praktykę podatkową. Wcześniej Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Ukończyła Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, Tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku od towarów i usług.

Daniel Więckowski – doradca podatkowy nr 11861. Od 2011 roku wykonujący zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT, PIT i VAT. Reprezentuje klientów w toku postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi i NSA. Jest Członkiem KIDP w Warszawie i Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych. Przeprowadził wiele szkoleń z zakresu swojej specjalizacji, tj. podatki bezpośrednie (CIT, PIT, podatek zryczałtowany), podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz postępowania sądowo-administracyjne. 

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, senior associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku VAT oraz CIT. Doświadczenie zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej. Prowadził wcześniejsze edycje zajęć dla spółek z branży TSL.

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, członek zarządu w ADN Podatki. Wieloletni współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu skutecznie doradza zarówno polskim przedsiębiorstwom jak i firmom międzynarodowym. Jest specjalistą w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem związanym w szczególności z podatkiem VAT.

Cel Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z branży TSL, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży TSL, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora TSL, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży TSL, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program Kongresu

DZIEŃ 1

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w branży TSL (prowadzący: Barbara Filemonowicz)

1. Pojęcie schematu podatkowego na przykładzie branży TSL:
a) definicja schematu podatkowego,
b) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
c) czy schemat podatkowy = nadużycie prawa? Zapewnienia MF a praktyka,
d) schematy transgraniczne w branży TSL,
e) czy w branży TSL występują schematy standaryzowane?

2. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) reklama a schematy podatkowe,
d) schemat podatkowy – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego?
e) dlaczego warto przygotować procedurę?
f) rewolucja w MDR od 1 lipca 2020 r. – nowe terminy i zasady zgłaszania schematów.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.15 Zmiany w CIT i PIT – istotne dla branży TSL (Anna Karczewska)

1. Zmiany w CIT i PIT – istotne dla branży TSL:
a) zmiany w zakresie białej listy oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – skutki dla rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
b) nowe obowiązki informacyjne w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TPR),
c) odroczenie podatku u źródła,
d) ogólne założenia tzw. Estońskiego CIT,

2. Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w branży TSL:
a) specyfika usługi spedycyjnej, usługi transportowej oraz usługi logistycznej,
b) usługi spedycyjne, transportowe i logistyczne jako usługi wykonywane w sposób jednorazowy oraz jako usługi wykonywane w sposób ciągły,
c) data wykonania usługi a data rozpoznania przychodów,
d) zaliczki oraz inne świadczenia na poczet świadczonych usług jako przychody nie stanowiące przychodów podatkowych,
e) koszty finansowania własnego – nowa możliwość rozpoznania kosztów podatkowych,
f) amortyzacja z uwzględnieniem specyfiki branży TSL,
g) podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży TSL. – czy korzystanie z giełdy transportowej podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

13.15-14.00 lunch
14.00-16.00 Tarcze antykryzysowe – zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży TSL (Daniel Więckowski)

3. Tarcze antykryzysowe – zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży TSL:
a) pomoc otrzymywana na podstawie przepisów tarczowych oraz około tarczowych a zwolnienia od podatku w CIT i PIT,
b) możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej,
c) nowe odliczenia od podstawy opodatkowania – darowizny za zapobieganie COVID 19 oraz pozostałe darowizny,
d) zmiany w zakresie działalności innowacyjnej – ulga badawczo rozwojowa oraz IP – BOX,
e) rezygnacja z zaliczek uproszczonych,
f) jednorazowy odpis amortyzacyjny,
g) podatek od nieruchomości komercyjnych – odroczenie terminu płatności oraz zwolnienie od podatku,
h) ulga na złe długi, uprawnienia wierzyciela oraz obowiązki dłużnika, zmiany wywołane przepisami tarczowymi.

DZIEŃ 2

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 JPK_VAT w branży TSL (Marcin Borkowski)

1. JPK_VAT w branży transportowej i spedycyjnej:
a) kody dla grup towarowych i usługowych (GTU),
b) kody dla specyficznych typów transakcji,
c) zasady ujmowania faktur korygujących w nowej strukturze JPK_VAT,
d) JPK_VAT a ulga na złe długi,
e) zasady ujmowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
f) świadczenia nieodpłatne oraz dokumenty wewnętrzne a JPK_VAT,
g) refaktury a JPK_VAT.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.15 Zmiany w VAT istotne dla branży TSL (prowadzący: Dawid Milczarek)

2. Pozostałe zmiany w VAT istotne dla branży transportowej i spedycyjnej:
a) SLIM VAT:
• zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
• nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
• wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
• zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
• częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
b) biała lista – zmiany na korzyść podatników obowiązujące od 1 lipca 2020 r.,
c) zmiany dotyczące kas fiskalnych w 2020 r.,
d) nowa matryca VAT,
e) wiążąca Informacja Stawkowa.

13.15-14.00 lunch
14.00-16.00 Bieżące zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w branży TSL (Małgorzata Breda)

1. Bieżące zagadnienia dotyczące rozliczania VAT, aktualne orzecznictwo i interpretacje:
a) zasady stosowania stawki 0% w usługach transportu międzynarodowego, wymagana dokumentacja,
b) karty paliwowe – praktyka i stanowisko resoru po upływie roku od wyroku TSUE w sprawie Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. C-235/18,
c) leasing zwrotny jako jednolita usługa finansowa zwolniona z VAT – wyrok TSUE z dniu 27 marca 2019 r., w sprawie Mydibel, sygn. akt C-201/18,
d) wpływ tzw. „quick fixes” (zmian dotyczących dokumentowania WDT) na branżę transportową. 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie jednej osoby: 1490 zł + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć:

Browary Warszawskie
ul. Grzybowska 58/70
05-077 Warszawa

 

Sympozjum realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90;
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partnerzy
 
 
Terminy

26 11 2020 - 27 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję