VII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany JPK_VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży hotelarskiej i turystycznej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany JPK_VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży hotelarskiej i turystycznej

23 11 2020 - 24 11 2020 - Warszawa

Kategoria: , , , , ,
Prowadzący

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, senior associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku VAT oraz CIT. Doświadczenie zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej. Prowadził wcześniejsze edycje zajęć dla branży hotelarskiej i turystycznej.

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, członek zarządu w ADN Podatki. Wieloletni współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu skutecznie doradza zarówno polskim przedsiębiorstwom jak i firmom międzynarodowym. Jest specjalistą w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem związanym w szczególności z podatkiem VAT.

Barbara Filemonowicz – członek zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, doradca podatkowy oraz radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w toku kontroli podatkowej, kontroli celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych. Uczestniczyła w projektach z zakresu minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, prowadzący własną praktykę podatkową. Wcześniej Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Ukończyła Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, Tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku od towarów i usług.

Daniel Więckowski – doradca podatkowy nr 11861. Od 2011 roku wykonujący zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT, PIT i VAT. Reprezentuje klientów w toku postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi i NSA. Jest Członkiem KIDP w Warszawie i Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych. Przeprowadził wiele szkoleń z zakresu swojej specjalizacji, tj. podatki bezpośrednie (CIT, PIT, podatek zryczałtowany), podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz postępowania sądowo-administracyjne. 

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży hotelarskiej i turystycznej. Rok 2020 to dla branży turystycznej nie tylko trudności związane z epidemią Covid-19 ale także trudności wynikające z licznych niekorzystnych stanowisk fiskusa mających wpływ na funkcjonowanie branży. Eksperci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek hotelarskich i turystycznych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków planowanych zmian. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla branży hotelarskiej i turystycznej charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora hotelarskiego i turystycznego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży hotelarskiej i turystycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program Kongresu

DZIEŃ 1

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 JPK_VAT w branży hotelarskiej i turystycznej (Marcin Borkowski)

1. JPK_VAT w hotelarskiej i turystycznej:
a) kody dla grup towarowych i usługowych (GTU),
b) kody dla specyficznych typów transakcji,
c) zasady ujmowania faktur korygujących w nowej strukturze JPK_VAT,
d) JPK_VAT a ulga na złe długi,
e) zasady ujmowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
f) świadczenia nieodpłatne oraz dokumenty wewnętrzne a JPK_VAT,
g) refaktury a JPK_VAT,
h) sprzedaż rejestrowana na kasie fiskalnej i faktury do paragonów a JPK_VAT.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.15 Zmiany w VAT istotne dla branży hotelarskiej i turystycznej (prowadzący: Dawid Milczarek)

2. Zmiany w VAT istotne dla branży hotelarskiej i turystycznej:
a) SLIM VAT:
• zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
• nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
• nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów,
• wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
• zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
• częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
b) biała lista – zmiany na korzyść podatników obowiązujące od 1 lipca 2020 r.,
c) zmiany dotyczące kas fiskalnych w 2020 r.,
d) nowa matryca VAT,
e) wiążąca Informacja Stawkowa.

13.15-14.00 lunch
14.00-16.00 Bieżące zagadnienia dotyczące rozliczania VAT (Małgorzata Breda)

3. Bieżące zagadnienia dotyczące rozliczania VAT, aktualne orzecznictwo i interpretacje:
a) typy potrąceń (kompensat) a podzielona płatność – co z potrąceniami wielostronnymi i umownymi?
b) import i eksport usług w branży turystycznej – wybrane zagadnienia,
c) świadczenia kompleksowe – problematyka prawidłowego określania stawek podatkowych w przypadku tzw. pakietów hotelowych, usługi organizacji konferencji i eventów,
d) zaliczki w procedurze VAT marża – praktyka po wyroku TSUE w sprawie Skarpa Travel sp. z o.o., C-422/17,
e) stawka VAT dla pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych realizowanych poza terytorium Unii Europejskiej,
f) odsetki od WNT i importu usług przed TSUE – pytanie prejudycjalne do TSUE skierowane przez WSA w Gliwicach (wyrok z 4 listopada 2019 r., sygn. akt. I SA/Gl 495/19,
g) działalność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) a VAT.

DZIEŃ 2

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 MDR w branży turystycznej i hotelarskiej (Barbara Filemonowicz)

1. Pojęcie schematu podatkowego z uwzględnieniem branży turystycznej i hotelarskiej:
a) definicja schematu podatkowego,
b) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
c) czy schemat = nadużycie prawa? zapewnienia MF a praktyka,
d) typowe schematy podatkowe w branży hotelarskiej i turystycznej,
e) czy w branży farmaceutycznej występują schematy standaryzowane.

2. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) schemat podatkowy – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego,
e) dlaczego warto przygotować procedurę,
f) rewolucja w MDR od 1 lipca 2020 r. – nowe terminy i zasady zgłaszania schematów.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.15 Zmiany w CIT i PIT oraz zagadnienia istotne dla branży hotelarskiej i turystycznej (Anna Karczewska)

3. Pozostałe zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży hotelarskiej i turystycznej:
a) zmiany w zakresie białej listy oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – skutki dla rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty finansowania własnego jako koszt podatkowy – nowe regulacje kosztowe,
c) czy kary wypłacone klientom mogą być kosztem podatkowym? – podejście organów podatkowych.

4. Branża hotelarska i turystyczna – zagadnienia specyficzne:
a) zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
b) podatek od przychodów z budynkiem – najnowsze stanowisko fiskusa i sądów,
c) reprezentacja i reklama w branży hotelarskiej i turystycznej,
d) podatek u źródła w branży hotelarskiej i turystycznej, usługi reklamowe, usługi pośrednictwa handlowego, usługi ubezpieczeniowe i inne płatności na rzecz zagranicznych podmiotów, znowelizowane zasady poboru podatku u źródła w przypadku płatności, które w ciągu roku przekraczają kwotę 2 mln złotych,
e) możliwość zwolnienia z poboru podatku u źródła na skutek wydania opinii o stosowania zwolnieniu,
f) stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po 1 stycznia 2021 r.,
g) opodatkowanie podatkiem u źródła nabywanych usług niezbędnych do świadczenia usług przez podmioty z branży hotelarskiej oraz turystycznej,
h) zasady dochowania należytej staranności przy weryfikacji właściciela należności.

13.15-14.00 lunch
14.00-16.00 Tarcze antykryzysowe – zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży hotelarskiej i turystycznej (Daniel Więckowski)

5. Tarcze antykryzysowe – zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży hotelarskiej i turystycznej:
a) pomoc otrzymywana na podstawie przepisów tarczowych oraz około tarczowych a zwolnienia od podatku w CIT i PIT,
b) możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej,
c) nowe odliczenia od podstawy opodatkowania – darowizny za zapobieganie COVID 19 oraz pozostałe darowizny,
d) zmiany w zakresie działalności innowacyjnej – ulga badawczo rozwojowa oraz IP – BOX,
e) rezygnacja z zaliczek uproszczonych,
f) jednorazowy odpis amortyzacyjny,
g) podatek od nieruchomości komercyjnych – odroczenie terminu płatności oraz zwolnienie od podatku,
h) ulga na złe długi po zmianach tarczowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie jednej osoby: 1490 zł + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć:

CK ADN Browary Warszawskie
ul. Grzybowska 56
05-077 Warszawa

 

Sympozjum realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partnerzy
 
 
Terminy

23 11 2020 - 24 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję