VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży hotelarskiej i turystycznej

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Radosław Żuk – prawnik, doradca podatkowy, nagradzany w rankingach prawników organizowanych przez Rzeczpospolitą, wykładowca na SGH, posiadający 17 letnie doświadczenie w doradztwie prawno-podatkowym na rzecz największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie m. in. w branży energetycznej, FMCG, budowlanej, medialnej oraz finansowej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa i podatków. Przeprowadził ponad 2300 wykładów z zakresu prawa podatkowego oraz prawa korporacyjnego. Współpracownik Forbes, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu oraz Rzeczpospolitej.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w ADN Podatki, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, MF, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.

Marcin Chomiuk – doradca podatkowy, partner w ADN Podatki. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Andersen oraz PwC. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji. Współautor programu studiów oraz wykładowca akademicki studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SGH w Warszawie. Jako niezależny ekspert organizacji przedsiębiorców Lewiatan reprezentował interesy podmiotów gospodarczych w MF i komisjach sejmowych. Wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości UE sprawę BGŻ Leasing dotyczącej sposobu opodatkowania VAT-em usług ubezpieczeniowych sprzedawanych przy okazji usług leasingu, która odmieniła rynek leasingowy w Polsce.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Joanna Szymańska –Kubica – licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych, ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do RN.

Opis Sympozjum

Celem Sympozjum jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży hotelarskiej i turystycznej w Polsce, które obowiązują od 2021 r. jak również tych, które wejdą w życie w 2022 r. Podczas Sympozjum prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek hotelarskich i turystycznych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania przedmiotowych branż. Niewątpliwym atutem Sympozjum jest dedykowany dla branży hotelarskiej i turystycznej charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci

Sympozjum dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora hotelarskiego i turystycznego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Sympozjum adresowane jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży hotelarskiej i turystycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

Dzień I
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 wystąpienie Radosław Żuk

I. JPK – zmiany od 1 lipca 2021 r.

1. Doprecyzowanie oznaczeń GTU 1-13 i procedur podatku VAT.
2. Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19 a ustawy dokumentem „WEW”.
3. Likwidacja oznaczeń MPP.

II. Pakiet e-Commerce w branży hotelarskiej i turystycznej – czy znajdzie zastosowanie?

1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
2. Procedura OSS (WSTO oraz usługi dla osób niebędących podatnikami).
3. Procedura Import One Stop Shop (IOSS).
4. Miejsce opodatkowania i obowiązujące limity dla poszczególnych procedur.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.15 wystąpienie Marcin Borkowski

III. Krajowy System e-faktur – planowane zmiany od października 2021 roku

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej – czy warto skorzystać w branży hotelarskiej i turystycznej?
3. Akceptacji odbiorcy jako warunek konieczny do wystawienia faktury w KSeF (konstrukcja porozumienia z odbiorcą faktury).
4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych w branży hotelarskiej i turystycznej m.in. zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących in minus w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
6. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych – korzyści.

IV. Grupa VAT (GV) jako podatnik VAT

1. Czy warto skorzystać z nowego rozwiązania GV?
2. Warunki utworzenia Grupy VAT (rejestracja).
3. Przedstawiciel grupy (umowa GV).
4. Ewidencjonowanie i rozliczanie czynności wewnątrz GV.

13.15-13.45 lunch
13:45-15:30 wystąpienie Marcin Chomiuk

V. SLIM VAT 2 – zmiany od października 2021 roku

1. Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) – skutki w branży hotelarskiej i turystycznej.
2. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług i WNT (likwidacja szyku rozwartego przy odwrotnym obciążeniu) – powrót do zasad sprzed 2017r.
3. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy – korzyści dla branży.
4. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
5. Rachunek VAT: możliwość wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

Dzień II
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.0 wystąpienie Aneta Drosik

I. Planowane zmiany na rok 2022 – związane z projektem Polskiego Ładu, strategia podatkowa oraz raportowanie schematów podatkowych (MDR) w w branży hotelarskiej i turystycznej

1. Planowane zmiany na rok 2022 – w tym podstawowe założenia związane z projektem ustawy wprowadzającej zasady Polskiego Ładu:
a) opodatkowanie spółek holdingowych (dywidendy, zyski ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych),
b) rezydencja podatkowa –domniemanie rezydencji podatkowej w Polsce,
c) podatek minimalny od przychodów spółek generujących straty,
d) cienka kapitalizacja (zmiany w zakresie finansowania dłużnego),
e) odsetki od pożyczki na nabycie udziałów,
f) wypłata ukrytej dywidendy,
g) zakaz przerzucania dochodów,
h) nowe limity płatności gotówkowych.
2. Strategia podatkowa – nowy wymóg od 1 stycznia 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane do publikacji,
b) czy trzeba publikować strategię za 2020 r.?
c) elementy obligatoryjne strategii podatkowej,
d) jak przygotować strategie podatkową,
e) odpowiedzialność podatkowa i karna a zapisy w strategii podatkowej,
f) strategia podatkowa a inne procedury podatkowe (polityka podatkowa, procedura należytej staranności w VAT i WHT, procedura MDR).
3. Raportowanie schematów podatkowych – jak radzimy sobie z obowiązkami:
a) niekompletna definicja schematu podatkowego a działalność firmy branży hotelarskiej i turystycznej,
b) obowiązki w zakresie raportowania – na kim spoczywają obowiązki?
c) jakich obowiązków powinny spodziewać się firmy z w branży hotelarskiej i turystycznej,
d) dlaczego warto przygotować procedurę?
e) rewolucja w MDR – nowe terminy i zasady zgłaszania schematów.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.15 wystąpienie Joanna Szymańska-Kubica

II. Branża hotelarska i turystyczna – przegląd najistotniejszych zmiany w CIT w 2021

1. Spółka nieruchomościowa – nowe definicje, obowiązki spółek nieruchomościowych, raportowanie.
2. Spółki komandytowe i jawne – zasady opodatkowania spółek komandytowych na nowych zasadach; wpływ powyższych zmian na zasady ustalania dochodu dla celów daniny solidarnościowej.
3. Specjalny Fundusz Inwestycyjny – alternatywa dla „estońskiego CIT”.
4. Ceny transferowe – najważniejsze zmiany od 1.1.2021 r. wraz z podsumowaniem kompleksowości problematyki, należyta staranność w TP.
5. Podatek od przychodów z budynków – czy wiemy o nim wszystko?
6. Pozostałe kluczowe zmiany w CIT w roku 2021, w szczególności:
a) zakaz rozliczania strat podatkowych przy restrukturyzacjach,
b) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach.

13.15-13.45 lunch
13:45-15:30 wystąpienie Anna Karczewska

III. Zmiany w CIT – skutki dla branży hotelarskiej i turystycznej

1. Zmiany w zakresie białej listy oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – skutki dla rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.
2. Koszty finansowania własnego jako koszt podatkowy – nowe regulacje kosztowe.
3. Branża hotelarska – zagadnienia specyficzne.
a) przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu a moment wykonania oraz częściowego wykonania usługi hotelarskiej, usługi pośrednictwa w świadczeniu usług hotelarskich, opłaty za rezygnację z usługi hotelowej, kompleksowa usługa hotelarska,
• organizacja szkoleń i konferencji a moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu wykonania innych usług związanych z usługami hotelarskimi – wycieczki,
• basen, siłownia, SPA, pralnia, wynajem samochodów,
• rozpoznawania przychodów podatkowych,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe – opłaty rezerwacyjne (zwrotne i bezzwrotne) – całkowita zapłata za nocleg przed wykonaniem usługi,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.
4. koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży.
5. Podatek u źródła w branży hotelarskiej i turystycznej:
a) zdalna obsługa klienta a podatek u źródła w świetle interpretacji podatkowych,
b) zmiany od 2022 roku istotne dla branży.

Informacje organizacyjne

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum miasta

Godziny zajęć: 9:00-15:30

Sympozjum realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

29-11-202130-11-2021Warszawa

Zaufali nam: