VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący

Marcin Chomiuk – doradca podatkowy, partner w ADN Podatki. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Andersen oraz PwC. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji. Współautor programu studiów oraz wykładowca akademicki studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SGH w Warszawie. Jako niezależny ekspert organizacji przedsiębiorców Lewiatan reprezentował interesy podmiotów gospodarczych w MF i komisjach sejmowych. Wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości UE sprawę BGŻ Leasing dotyczącej sposobu opodatkowania VAT-em usług ubezpieczeniowych sprzedawanych przy okazji usług leasingu, która odmieniła rynek leasingowy w Polsce.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w ADN Podatki, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, MF, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności. Jest autorem licznych programów szkoleniowych.

Opis Sympozjum

Celem Sympozjum jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych w Polsce, które obowiązują od 2021 r. jak również tych, które wejdą w życie w 2022 r. Podczas Sympozjum prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek wod-kan, energetyki i firm komunalnych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży wodociągowo-energetycznej. Niewątpliwym atutem Sympozjum jest dedykowany dla wodociągów i energetyki charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci

Sympozjum dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora wodociągowego, energetycznego i komunalnego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak
i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Sympozjum adresowane jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży wodociągowo-energetycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

Dzień I
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 wystąpienie Marcin Chomiuk

I. SLIM VAT 2 – zmiany od października 2021 roku

1. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług i WNT (likwidacja szyku rozwartego przy odwrotnym obciążeniu) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
2. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy – korzyści dla branży.
3. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
4. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
5. Rachunek VAT: możliwość wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.15 wystąpienie Iwona Biernat-Baran

II. JPK – zmiany od 1 lipca 2021 r.

1. Doprecyzowanie oznaczeń GTU 1-13 i procedur podatku VAT.
2. Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19 a ustawy dokumentem „WEW”
3. Likwidacja oznaczeń MPP.
III. Obowiązek podatkowy (zasady ogólne i szczególne) w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych:
1. Dostawa wody oraz wywóz nieczystości (usługi ciągłe) a szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.
2. Najem, dzierżawa a obowiązek podatkowy w VAT.

13.15-13.45 lunch
13:45-15:30 wystąpienie Marcin Borkowski

IV. Krajowy System e-faktur – planowane zmiany od października 2021 roku

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej – czy warto skorzystać w branży WOD-KAN?
3. Akceptacji odbiorcy jako warunek konieczny do wystawienia faktury w KSeF (konstrukcja porozumienia z odbiorcą faktury).
4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
5. Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych).
6. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych w branży WOD-KAN m.in. zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących in minus w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
7. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
8. KSeF a struktury JPK.

V. Grupa VAT (GV) jako podatnik VAT

1. Czy warto skorzystać z nowego rozwiązania GV?
2. Warunki utworzenia Grupy VAT (rejestracja).
3. Przedstawiciel grupy (umowa GV).
4. Ewidencjonowanie i rozliczanie czynności wewnątrz GV.

Dzień II
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 wystąpienie Aneta Drosik

I. Planowane zmiany na rok 2022 – związane z projektem Polskiego Ładu, strategia podatkowa oraz raportowanie schematów podatkowych (MDR) w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych

1. Planowane zmiany na rok 2022 – w tym podstawowe założenia związane z projektem ustawy wprowadzającej zasady Polskiego Ładu:
a) opodatkowanie spółek holdingowych (dywidendy, zyski ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych),
b) rezydencja podatkowa –domniemanie rezydencji podatkowej w Polsce,
c) podatek minimalny od przychodów spółek generujących straty,
d) cienka kapitalizacja (zmiany w zakresie finansowania dłużnego),
e) odsetki od pożyczki na nabycie udziałów,
f) wypłata ukrytej dywidendy,
g) zakaz przerzucania dochodów,
h) nowe limity płatności gotówkowych.
2. Strategia podatkowa – nowy wymóg od 1 stycznia 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane do publikacji,
b) czy trzeba publikować strategię za 2020 r.?
c) elementy obligatoryjne strategii podatkowej,
d) jak przygotować strategie podatkową,
e) odpowiedzialność podatkowa i karna a zapisy w strategii podatkowej,
f) strategia podatkowa a inne procedury podatkowe (polityka podatkowa, procedura należytej staranności w VAT i WHT, procedura MDR).
3. Raportowanie schematów podatkowych – jak radzimy sobie z obowiązkami:
a) niekompletna definicja schematu podatkowego a działalność firmy wodociągowej, energetycznej i komunalnej,
b) obowiązki w zakresie raportowania – na kim spoczywają obowiązki?
c) jakich obowiązków powinny spodziewać się firmy z branży wodociągowej, energetycznej i komunalnej
d) dlaczego warto przygotować procedurę?
e) rewolucja w MDR – nowe terminy i zasady zgłaszania schematów.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.15 wystąpienie Anna Karczewska

II. Zagadnienia specyficzne w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
a) moment rozpoznania przychodu – świadczenie usług dostarczania i uzdatniania wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, nielegalny pobór mediów a przychody,
b) przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,
c) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne – problematyka bezumownego korzystania z gruntów, nieodpłatne otrzymanie i użytkowanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (sieci, przyłącza wod – kan.), rozbudowa sieci ze strony dewelopera, nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu,
d) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
e) moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,
f) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.
2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki wod-kan., usług komunalnych i energetyki:
a) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
b) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
c) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
d) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
e) szczególne rodzaje kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna, opłata za służebność przesyłu, zużycie wody i energii na własne potrzeby prowadzonej działalności, użyczenie przyłączy, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, budowa i remont infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i komunalnej,
f) kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych,
g) podatek u źródła w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych:
• zdalna obsługa klienta a podatek u źródła w świetle interpretacji podatkowych,
• zmiany od 2022 roku istotne dla branży WOD-KAN w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych.

13.15-13.45 lunch
13:45-15:30 wystąpienie Radosław Kowalski

III. Przegląd najistotniejszych zmian w CIT w 2021

1. Specjalny Fundusz Inwestycyjny – alternatywa dla „estońskiego CIT”.
2. Ceny transferowe – najważniejsze zmiany od 1.1.2021 r. wraz z podsumowaniem kompleksowości problematyki, należyta staranność w TP.
3. Podatek od przychodów z budynków – czy wiemy o nim wszystko?
4. Pozostałe kluczowe zmiany w CIT w roku 2021, w szczególności:
a) zakaz rozliczania strat podatkowych przy restrukturyzacjach,
b) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach.

Informacje organizacyjne

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Sympozjum realizowane również w formie online

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum miasta

Godziny zajęć: 9:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-10-202127-10-2021Warszawa

Zaufali nam: