WAKACYJNE WARSZTATY Case studies w budżetowaniu i kontroli

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

WAKACYJNE WARSZTATY Case studies w budżetowaniu i kontroli

03 07 2019 - 05 07 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ; Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1990 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu; autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych; autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej między innymi dla: PKO BP SA, TVP SA, TP SA, Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE SA, TUiR WARTA SA, KPMG Sp. z o.o., PWC Sp. z o.o., ERNST&YOUNG Sp. z o.o., MERCK Sp. z o.o., PILKINGTON IGP Sp. z o.o., Rieber Foods Polska SA (dawniej DELECTA SA), PGNiG SA, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, ORKLA PRESS POLSKA SA, ZCH Police SA, FASER SA, ZPC Jutrzenka SA, Energopol-7 Poznań SA (obecnie MAXER SA), Masters SA, POWEN SA, Polmos Wrocław SA (obecnie Vratislavia SA), FPM SA, Polifarb Wrocław SA, Trakcja Polska – PKRE SA i wielu innych; autor i współautor licznych książek i artykułów np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK, 2009; Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK 2010; Controlling w praktyce, Z. Leszczyński, T. Wnuk, ODDiK 2004 i wielu innych.

Cel szkolenia

Podczas zajęć uczestnicy pracują samodzielnie ale pod kontrolą prowadzącego w specjalnie stworzonym modelu budżetowania i kontroli oraz planowania finansowego działającym w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL.
Celem warsztatów komputerowych nie jest jednak nauka programu EXCEL – program ten jest tylko narzędziem dla poznania praktycznych aspektów budżetowania i kontroli oraz planowania finansowego na praktycznym przykładzie.
Warsztaty komputerowe oparte są na jednym kompleksowym studium przypadku (jest to przykład firmy średniej wielkości z wyodrębnionymi ośrodkami odpowiedzialności za koszty (wydziały) i zyski (regiony sprzedaży). Szczególną cechą pracy podczas warsztatów komputerowych jest praktyczne – kompleksowe ujęcie wszystkich analizowanych zagadnień.

Korzyści:
• Praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień.
• Program stworzony przez praktyka dla praktyków.
• Intensywny i skuteczny proces dydaktyczny.
• Najnowocześniejsze rozwiązania trudnych problemów.
• Studia przypadków i warsztaty komputerowe. rachunkowości zarządczej i controllingu.
• Zestawy obszernych autorskich materiałów.

Program

1. Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania.

2. Budżetowanie kosztów, przychodów i wyniku:
a) przygotowanie procesu budżetowania (funkcje budżetowania, powiązanie budżetowania ze strategią
i planowaniem długookresowym, budżetowanie przyrostowe i „od zera”, budżetowanie sztywne i elastyczne, powiązania między budżetami, budżetowanie a rachunek kosztów),
b) budżetowanie sprzedaży (czynniki wpływające na prognozy sprzedaży, jakościowe i ilościowe techniki prognozowania, czynniki kształtujące jakość prognoz, budżet sprzedaży),
c) budżetowanie kosztów bezpośrednich (budżetowanie materiałów bezpośrednich, budżetowanie płac bez-pośrednich, metody budżetowania i zbierania danych rzeczywistych oraz analizy odchyleń),
d) budżetowanie kosztów pośrednich (uwarunkowania budżetowania kosztów pośrednich, źródła danych do budżetowania kosztów pośrednich, budżetowanie poszczególnych rodzajów kosztów prostych pośrednich, budżetowanie złożonych kosztów pośrednich),
e) budżetowanie wyniku finansowego (wycena produktów, budżetowanie wielowymiarowego wyniku finansowego),
f) budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu (budżet wpływów i wydatków, budżet bilansu);
g) analiza i kontrola wykonania budżetów (budżety elastyczne w formie tabelarycznej i w formie równań, budżetowanie za pomocą współczynników elastyczności i w formie graficznej, wykorzystanie budżetowania elastycznego na etapie planowania, realizacji budżetu i kontroli wykonania),
h) organizacja systemu budżetowania (funkcjonowanie systemu budżetowania, etapy procesu budżetowania).

3. Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów – warsztaty komputerowe:
CASE STUDY (budowa master budget – kompleksowy przykład ilustrujący proces budżetowania kosztów, przychodów, wyniku finansowego, przepływów pieniężnych i bilansu) – warsztaty komputerowe
a) przygotowanie procesu budżetowania,
b) budżetowanie sprzedaży,
c) budżetowanie kosztów bezpośrednich,
d) budżetowanie kosztów pośrednich,
e) wycena produktów w koszcie planowanym,
f) przygotowanie budżetów dla ośrodków odpowiedzialności za koszty,
g) przygotowanie budżetów dla ośrodków odpowiedzialności za zyski,
h) przygotowanie zbiorczych budżetów dla pionu operacyjnego i sprzedaży,
i) budżetowanie wyniku finansowego,
j) budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu,
k) organizacja systemu budżetowania.

4. Zarządzanie kosztami przez odchylenia:
a) wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia,
b) procedury wyznaczania i rodzaje standardów (metody wyznaczania standardów, weryfikacja standardów, rodzaje standardów, wpływ rodzaju standardu na analizę odchyleń),
c) ogólny model analizy odchyleń (model analizy odchyleń, dokładność analizy odchyleń, odpowiedzialność za odchylenia),
d) analiza przyczyn powstawania odchyleń,
e) zarządzanie kosztami przez odchylenia – podsumowanie (znaczenie kompleksowego pomiaru kosztów
i informacji o odchyleniach).

CASE STUDY (wykorzystanie budżetów elastycznych do kontroli kosztów).
CASE STUDY (analiza odchyleń wyniku finansowego i wyjaśnienie różnic między wynikiem planowanym i rzeczywistym).
CASE STUDY (analiza odchyleń poziomu sprzedaży, cen, ilości sprzedaży, struktury sprzedaży, wielkości  rynku i udziału w rynku).
CASE STUDY (zaawansowana analiza odchyleń kosztów produktów i wyjaśnienie różnic między kosztami standardowymi a rzeczywistymi).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1790 zł + 23% VAT

PROMOCJA!
Koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu do 15 czerwca: 1590 zł + 23 % VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, zajęcia na komputerze (komputer zapewnia organizator), przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I: 11:00 – 17:00
Dzień II i III: 9:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

03 07 2019 - 05 07 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję