Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

21 09 2020 - 23 09 2020 - Warszawa
14 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,

Cel szkolenia

Warsztaty przeznaczone są dla działów finansowo księgowych zakładów ubezpieczeń, jak również pracowników innych działów zakładu (informatycznych, aktuarialnych, zajmujących się ewidencją umów ubezpieczenia, wypłatą odszkodowań i świadczeń), których praca wiąże się z pracą służb finansowo księgowych i ma wpływ na ostateczny kształt sprawozdania finansowego ubezpieczyciela. Podczas zajęć będą mieli Państwo możliwość poznania, usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej. Zajęcia będą miały charakter praktycznych wykładów, połączonych z ćwiczeniami i zadaniami. Otrzymają Państwo aktualne akty prawne, materiały autorskie, case study wraz z rozwiązaniami.

Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatów obejmujących:
1. Część teoretyczną (wykłady).
2. Część praktyczną w postaci ćwiczeń i zadań rozwiązywanych wspólnie na zajęciach.
3. Sprawdzian wiedzy teoretycznej (testy) oraz wiedzy praktycznej – zadania.

Program

DZIEŃ I

Zagadnienia ogólne
1. Charakterystyka głównych procesów w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Ewidencja składek ubezpieczeniowych i kosztów akwizycji i ich rozliczanie w czasie
1. Ewidencja przychodów z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, rozliczeń składek oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym:
a) ewidencja zawartych umów ubezpieczenia,
b) rozliczanie składek,
c) analiza rozrachunków z tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
d) rejestry zawartych umów ubezpieczenia.

2. Rozliczenia z pośrednikami ubezpieczeniowymi.

3. Rozliczanie w czasie przychodów z tytułu składki przypisanej (zasady tworzenia rezerwy składek) oraz rozliczania w czasie kosztów akwizycji.

4. MSSF 4 „umowa ubezpieczenia” w zakresie ewidencji składek i kosztów akwizycji.
wykład i ćwiczenia praktyczne

Ewidencja likwidacji szkód i wypłat odszkodowań oraz windykacji regresów
1. Charakterystyka procesu likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań.

2. Likwidacja szkód oraz windykacja regresów ubezpieczeniach majątkowych.

3. Świadczenia w ubezpieczeniach na życie.

4. Rejestry szkód.

5. MSSF 4 Umowy ubezpieczenia w zakresie szkód.
wykład i ćwiczenia praktyczne

DZIEŃ II

Zasady tworzenia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych
1. Rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości:
a) pojęcie i rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
b) akty prawne regulujące tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
c) zasady tworzenia rezerw techniczno–ubezpieczeniowych,
d) wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych,
e) wycena rezerw w ubezpieczeniach na życie,
f) sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

2. Rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe wg MSSF 4.

3. Rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności.
wykład i ćwiczenia praktyczne

Reasekuracja
1. Rodzaje reasekuracji (reasekuracja czynna, reasekuracja bierna).

2. Rodzaje umów reasekuracji (obligatoryjne, fakultetowe, proporcjonalne, nieproporcjonalne).

3. Wpływ reasekuracji biernej na wynik finansowy zakładu ubezpieczeń.
wykład i ćwiczenia praktyczne

Kapitałowy wymóg wypłacalności
wykład i ćwiczenia praktyczne

DZIEŃ III

Ewidencja i rozliczanie kosztów
1. Specyfika kosztów w poszczególnych działach ubezpieczeniowych.

2. Zasady ewidencji i klasyfikacja kosztów w zakładzie ubezpieczeń, oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
wykład i ćwiczenia praktyczne

Ewidencja i wycena lokat oraz przychodów i kosztów z nimi związanych
1. Działalność lokacyjna – ewidencja i wycena lokat zakładu ubezpieczeń oraz przychodów i kosztów działalności lokacyjnej:
a) polityka lokacyjna w zakładach ubezpieczeń działu II,
b) rodzaje lokat zakładów ubezpieczeń,
c) klasyfikacja lokat oraz wpływ klasyfikacji na prezentację w bilansie i w rachunku wyników,
d) wycena poszczególnych rodzajów lokat,
e) zasady ewidencji przychodów i kosztów działalności inwestycyjnej,
f) ograniczenia w sposobie lokowania określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i aktach do niej wykonawczych,
g) prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
wykład i ćwiczenia praktyczne

2. MSSF 4 „Umowy ubezpieczenia” dot. instrumentów finansowych w formie umowy ubezpieczenia.

Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń
1. Roczne sprawozdanie zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2. Sprawozdawczość na potrzeby organu nadzoru dla celów wypłacalności.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:30 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum Warszawy

Szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej.

Informacje:     
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

21 09 2020 - 23 09 2020 - Warszawa
14 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję