Weekend z podatkiem CIT (16 h)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Weekend z podatkiem CIT (16 h)

05 10 2019 - 06 10 2019 - Poznań
12 10 2019 - 13 10 2019 - Gdańsk
12 10 2019 - 13 10 2019 - Wrocław
12 10 2019 - 13 10 2019 - Katowice

Kategoria: , ,

Cel kursu

Oferowane szkolenie jest zidentyfikowane na kompleksową analizę szeroko pojętej problematyki podatku dochodowego od osób prawnych. W trakcie 2 dni zajęć omówione zostaną zasady przychodowo – kosztowe, zakresy szczegółowe takie jak ceny transferowe, podróże służbowe, podatek u źródła czy reprezentacja i reklama. Nowatorskie podejście szkolenia nakierunkowane jest na praktykę stosowania przepisów czy identyfikację zagrożeń. Kompleksowość przedmiotowych zajęć, polega również na dedykowaniu ich uczestnikom, którzy zarówno pragną utrwalić problematykę oraz tych z doświadczeniem, którzy powzięli merytoryczne wątpliwości. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało najnowsze nowelizacje w przepisach oraz projektowane zmiany na 2019/2020.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Program kursu

1. Podstawowe zagadnienie o charakterze wstępnym:
a) podstawa opodatkowania i wysokość podatku,
b) zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne,
c) odpowiedzialność podatnika i płatnika,
d) podatnicy podatku CIT,
e) rok podatkowy,
f) przychody z działalności gospodarczej w świetle CIT,
g) stawki podatku – uwaga zmiana od 1.01.19!
h) refakturowanie a data powstania przychodu,
g) straty w CIT z uwzględnieniem zmian 1.01.19 – jednorazowe rozliczenie straty do wysokości 5 mln PLN,
h) katalog zwolnień z CIT – zmiany 2019,
i) amortyzacja – zasady i identyfikacja,
j) Podatkowa Grupa Kapitałowa w podatku CIT.

2. Przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia – omówienie najczęściej występujących przypadków powstania przychodów oraz zasad określenia ich wysokości (problematyka przychodów kapitałowych i operacyjnych – zmiany 2018, zasady podziału źródła przychodu).

3. Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy, na co uważać prowadząc aktywność poza granicami RP, konsekwencje wprowadzenia nowej definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zmian zasad poboru WHT od 1 lipca 2019 – problematyka podatku u źródła.

4. Należności z tytułu podróży służbowych diety, koszty przejazdów, zapewnienie noclegu, ryczałty oraz inne wydatki – rozliczenia w CIT, PIT i ZUS. Koszty uzyskania przychodów po stronie pracodawcy.

5. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów, istotność i kwalifikacja ponoszenia wydatków.

6. Korekta kosztów, zasady rozliczania kosztów w czasie, koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (mechanizm ograniczające – płatność gotówkowa, zakup usług niematerialnych, cienka kapitalizacja – koszty ).

7. Omówienie najnowszego orzecznictwa i najczęstszych świadczeń pracowniczych – problematyka świadczeń motywacyjnych i o charakterze reprezentacyjnych.

8. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.

9. Samochód w działalności gospodarczej – amortyzacja, leasing, najem, dzierżawa, wydatki eksploatacyjne – zmiany 2019, kompleksowa analiza zmian i przepisów przejściowych.

10. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

11. Szczególne rodzaje działań marketingowych– zasady opodatkowania (koszty i przychody w CIT, przychody w PIT, możliwość zastosowania zwolnień w PIT).

12. Podatek od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania, zmiany od 1.01.19 – nowy zakres przedmiotowy.

13. Ceny transferowe – kompleksowa analiza zasad sporządzania, zmiany od 1.01.19 – identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu, elementy dokumentacji, przepisy przejściowe dla roku 2018.

14. Kontrolowana spółka zagraniczna – mechanizm CFC, przesłanki opodatkowania, zmiany 1.01.18.

15. Planowane zmiany – ulga na złe długi w CIT, KUP uzależnione od płatności na rachunek zgłoszony – ,,biała lista” podatników, uproszona APA.

16. Pytania, odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godzinach: 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum w/w. miast

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

05 10 2019 - 06 10 2019 - Poznań
12 10 2019 - 13 10 2019 - Gdańsk
12 10 2019 - 13 10 2019 - Wrocław
12 10 2019 - 13 10 2019 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję