Wewnętrzne raportowanie finansowe

Kategoria:

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest przedstawienie zasad funkcjonowania raportowania finansowego na potrzeby controllingu w przedsiębiorstwie oraz wyjaśnienie zasad sporządzania raportów wewnętrznych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów rachunkowości zarządczej lub controllingu, komórek finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe, controllerzy finansowi, specjaliści ds. zarządzania kosztami oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Metodyka zajęć

Interaktywny wykład omawiający każde zagadnienie (punkt w programie) dający niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Liczne studia przypadków, symulacje i przykłady praktyczne. Wspólne rozwiązywanie postawionych przez prowadzącego problemów.

Program

1. Znaczenie controllingu we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą:
a) istota controllingu i podstawowe zasady jego projektowania,
b) w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa.

2. Rodzaje raportów wewnętrznych w controllingu w kontekście kosztów działalności:
a) koszty i kategorie bliskoznaczne – jak mierzyć i raportować koszty,
b) klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem?
c) analiza zmienności kosztów – jak badać koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania popytu i sprzedaży wpływają na koszty.

3. Rozliczanie i kalkulacja kosztów w sprawozdawczości wewnętrznej:
a) jak rozliczać koszty pośrednie między usługi, produkty?
b) jak rozliczać koszty między różne jednostki organizacyjne w firmie?

4. Raportowanie rentowności w przekroju obiektów kosztowych:
a) rachunek kosztów i wyników i jego znaczenie dla zarządzania firmą,
b) rachunek kosztów pełnych i zmiennych – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy firmy,
c) wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa (kanałów dystrybucyjnych, klientów) oraz dla poszczególnych produktów (wyrobów i usług).

5. Analizy rentowności na potrzeby raportowania w controllingu:
a) jednoasortymentowy i wieloasortymentowy próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje?; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?
b) badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?
c) dźwignia operacyjna i finansowa – jak fluktuacje popytu i sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność?
d) wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na próg rentowności?

6. Raportowanie w kontekście budżetowania:
a) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności,
b) ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji,
c) proces budżetowania, metody budżetowania i rodzaje budżetów,
d) budżetowanie operacyjne i finansowe,
e) konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego,
f) organizacja budżetowania.

7. Raportowanie w przekroju procesów i działań:
a) rozliczanie kosztów w przekroju działań,
b) rachunek kosztów działań (activity-based costing) – jak realnie ocenić rentowność produktów,
c) rachunek kosztów klientów na podstawie analizy działań – jak ocenić rentowność klientów.

8. Raportowanie wielowymiarowe (balcned socrecard):
a) konstrukcja zrównoważonej karty wyników (balanced socrecard) jako zintegrowanego podejścia sprawozdawczego,
b) struktura perspektyw pomiaru w BSC,
c) kaskadowanie na niższe poziomy w strukturze organizacyjnej.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

09-11-202110-11-2021Warszawa

Zaufali nam: