Wycena obligacji i rachunkowość

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wycena obligacji i rachunkowość

11 06 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący szkolenie

Rafał Kusy – doktor nauk ekonomicznych, prezes firmy konsultingowej specjalizującej się w opracowywaniu studiów wykonalności, wycenie przedsiębiorstw, biznes planów, programów restrukturyzacyjnych, pracownik Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (dawna WSFiZ) oraz WSZiM w Sochaczewie w której prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania ryzykiem bankowym, biznes planu, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, matematyki finansowej. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacyjnych i projektów doradczych, w dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu finansów, w tym między innymi z zakresu zarządzania ryzykiem. Przeprowadzone szkolenia m.in. w bankach i firmach: NBP, Bank PKO BP, Alior Bank S.A., Bank BPH, Deutsche Bank, BGK, DNB Nord, PARP, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe i wiele otwartych dla różnych firm (m.in. MiŚP).

Program szkolenia

1. Wstęp – istota obligacji.

2. Charakterystyka, rodzaje i prawa obligatariusza.

3. Możliwości inwestowania w obligacje na rynku Catalyst.

4. Ochrona kapitału vs okazje inwestycyjne.

5. Wycena obligacji kuponowej.

6. Wycena obligacji zerokuponowej.

7. Podatki – „brudne odsetki”.

8. Wycena – miary oceny (YTM, Duracja, zmodyfikowana duracja, wypukłość).

9. Zlecenie kupna obligacji.

10. Inne rodzaje obligacji – callable bonds, putable bonds, obligacje z prawem pierwszeństwa, obligacje przychodowe, obligacja zamienna na akcje.

11. Standardy rachunkowości dotyczące obligacji:
a) zakres standardów,
b) omówienie wyceny według wartości godziwej – zasady rachunkowe,
c) omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej,
d) początkowe ujęcie- wycena i moment ujęcia,
e) ujęcie transakcji na dzień zawarcia i rozliczenia transakcji,
f) ujęcie w późniejszych okresach,
g) trwała utrata wartości aktywów finansowych,
h) wyłączenie składnika aktywów finansowych z bilansu.

12. Wbudowane instrumenty pochodne w obligacje:
a) pojęcie wbudowanych instrumentów pochodnych,
b) zasady wydzielania instrumentów pochodnych,
c) ćwiczenia praktyczne – wydzielanie instrumentu pochodnego.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum ww. miasta lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

11 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję