XXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Podatki 2019/2020 – istotne zmiany w VAT, CIT i PIT

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

XXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Podatki 2019/2020 – istotne zmiany w VAT, CIT i PIT

28 10 2019 - 30 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Prelegenci konferencji

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Tomasz Michalik – doradca podatkowy, partner w MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach 1995 – 2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Od roku 2004 jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez Chamber’s Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolitej” po raz ósmy z rzędu został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie VAT. Autor licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Aneta Lech (Pożarowska) – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi.  Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autorka i współautorka wielu publikacji i książek poświęconych ustawie od podatku od towarów i usług.

Radosław Żuk – Doradca podatkowy, Prezes w spółce doradztwa podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa i zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów publikowanych na łamach min.: „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”,  „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Paweł Wójciak – Doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Program konferencji*

*W związku z planowanymi zmianami w ustawach podatkowych program w przygotowaniu.

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług 2019 i 2020 – aktualne problemy oraz planowane zmiany

9:00 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Sędzia NSA

1. Najnowsze orzecznictwo w zakresie VAT
a) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2 maja 2019 r. ws. zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz wcześniejsze orzecznictwo krajowe dotyczące tej problematyki (C-224/18, w sprawie Budimex SA)
b) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 maja 2019 r. ws kart paliwowych (sygn. C-235/18, w sprawie Vega International).
c) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 marca 2019 r. ws. leasingu zwrotnego (w sprawie Mydibel, sygn. akt C-201/18).
d) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 maja 2019 r. ws korekty kwoty zapłaconego podatku VAT dotyczącego niezapłaconych wierzytelności uznanych za nieściągalne z powodu niewypłacalności dłużnika (sygn. C-127/18, w sprawie A-PACK CZ s.r.o.)
e) Wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących.
f) Orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie konsekwencji przedwczesnego wystawiania faktur.
g) Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie problematyki ciągłości transakcji w przypadku międzynarodowego obrotu towarowego.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:15 – Tomasz Michalik

2. Zmiany w VAT w 2019 r.
a) Zmiana zasad rozliczania ulgi na złe długi
b) Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych
c) Zamiany dotyczące kas rejestrujących
d) Zmiana zakresu informacyjnego przy wystawianiu paragonów
e) Zmiany dotyczące podzielonej płatności (obowiązkowy split payment)
f) Biała lista podatników

3. Planowane zmiany w VAT od 2020 r.
a) Likwidacja deklaracji podatkowych VAT
b) Wprowadzenie uproszczeń i zharmonizowania zasad korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym
c) zharmonizowanie regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych
d) Zmiany w zasadach dokumentowania transakcji WDT – Uznanie numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawka 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
e) zniesienia limitu obrotów, od którego uzależniona jest możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym przez samego sprzedawcę w związku z koniecznością wykonania wyroku (TSUE) w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski (wejście w życie z dniem ogłoszenia)

13:15 – 13:45 – lunch
13:45 – 15:00 – Aneta Lech Pożarowska

4. Nowe zasady mechanizmu podzielonej płatności (split payment):
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
c) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
d) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
e) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
f) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
g) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
h) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
i) obowiązkowy split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
j) wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
k) split payment a transakcje w walucie obcej,
l) split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami,
m) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT,
n) pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie.

5. Zmiany dot. wykazu podatników VAT – tzw. biała lista podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019 r.:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie.

15:00 – 15:15 – przerwa kawowa
15:15 – 16:30 – Aneta Lech Pożarowska

6. Likwidacja deklaracji VAT od 2020 r. r.:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,
e) rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.

7. Nowa matryca stawek VAT
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
d) obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

DZIEŃ II

Podatek VAT i CIT aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 11:00 – Dawid Milczarek

1. Fakturowanie oraz korekty VAT w 2019 r.:
a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
c) zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus,
d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,
e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

2. Świadczenia nieodpłatne w 2019 r. – wybrane zagadnienia:
a) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów i kontrahentów (świadczeń związane vs. świadczenia niezwiązane z działalnością gospodarczą),
b) świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne, paczki świąteczne),
c) świadczenia nieodpłatne pro publico bono a VAT,
d) świadczenia nieodpłatne a kasa fiskalna.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 12:30 – Dawid Milczarek

3. Prawo do odliczenia VAT w 2019 r. – wybrane zagadnienia:
a) prawo do odliczenia VAT od zakupu alkoholu, usług cateringowych i innych wydatków gastronomicznych,
b) prawo do odliczenia VAT od zakupu usług noclegowych i pakietów konferencyjnych,
c) odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
d) odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
e) odliczanie VAT od wydatków w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu,
f) terminy odliczania VAT, odliczanie VAT w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

4. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych oraz orzeczeń sądowych w 2019 r.:
a) prawidłowe określenie momentu wykonania usługi – znaczenie protokołów,
b) określenie momentu dostawy towarów (m.in. reguły INCOTERMS),
c) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat, zadatków oraz kaucji,
d) usługi oraz dostawy ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – przykłady usług i dostaw o charakterze ciągłym.

12:30 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:15 – Radosław Żuk

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

5. Najistotniejsze zmiany w CIT w 2019 r. z ujęciem problematyki przepisów przejściowych:
a) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
c) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
d) nowe zasady ulgi na działalność badawczo – rozwojową,
e) obniżka stawki CIT – 9 %,
f) nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
g) pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym”/ ,,jednolitym” a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
h) ,,exit tax” – podatek od przeniesienia biznesu poza Polskę?
i) zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła,
j) ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki, kto zostaje wyłączony z obowiązku dokumentacyjnego?
k) dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT
l) pozostałe zmiany.

6. Planowane zmiany w CIT i PIT w 2020 r.
a) płatność na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP, centralny rejestr podatników, inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową
b) Ulga na złe długi w podatkach dochodowych
c) Zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne
d) Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników;
e) Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%.
f) Likwidacja 18 proc. PIT dla pracowników do 26 roku życia

14:15 – 14:30 – przerwa kawowa
14:30 – 16:00 – Radosław Żuk

7. Nowe zasady rozliczania pojazdów samochodowych na gruncie CIT:
a) termin wejścia w życie przepisów a przepisy przejściowe,
b) umowy najmu oraz leasingu zawarte przez 1 stycznia 2019 r. a stosowanie znowelizowanej regulacji,
c) ograniczenia w kosztach dotyczące amortyzacji,
d) możliwość rozliczania kosztów pojazdów samochodowych w 100%.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru.

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Marcin Pacyna

1. Podatek od nieruchomości komercyjnych
a) Zasady opodatkowania
b) Stawki i wymiar podatku
c) Związek podatku od nieruchomości komercyjnych a podatek dochodowy
d) Ewidencja podatku

2. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu poza terytorium RP (tzw. exit tax):
a) zgodność polskich przepisów z prawem unijnym,
b) pojęcie „niezrealizowanych zysków”,
c) regulacje przejściowe w zakresie exit tax,
d) exit tax a zasady unikania podwójnego opodatkowania,
e) zdarzenia powodujące powstanie obowiązku zapłaty exit tax,
f) stawki exit tax,
g) termin zapłaty exit tax.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:00 – Marcin Pacyna

3. Nowy model rozliczania podatku u źródła
a) Nowa definicja „beneficial owner”
b) Obowiązek podatkowy po przekroczeniu wypłat ponad 2 mln zł
c) Zasady zwrotu podatku u źródła
d) Opinia o stosowaniu zwolnienia z płatności podatku
e) Problemy praktyczne związane z rozliczaniem podatku u źródła

4. Pojęcie „należytej staranności” na gruncie CIT
a) Dokumentowanie należytej staranności
b) Należyta staranność a podmioty działające w grupie kapitałowej
c) Należyta staranność w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa
12:15 – 13:45 – Paweł Wójciak

5. Ceny transferowe
a) nowe limity cen transferowych;
b) zwolnienia z obowiązku dokumentowania w przypadku podmiotów powiązanych krajowych,
c) nowe terminy sporządzania dokumentacji cen transferowych,
d) rodzaje powiązań wpływające na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
e) pojęcie „transakcji” w świetle najnowszego orzecznictwa a limity dokumentacyjne,
f) wybór metody kalkulacji ceny,
g) zasady dokonywania benchmarkingu,
h) tryb i zasady uzyskiwania APA,
i) najczęstsze błędy związane z tworzeniem Local file oraz Master File.

6. Najnowsze orzecznictwo w CIT i PIT mające wpływ na rozliczanie podatków

13:45 – 14:15 – lunch
14:15 – 15:45 – Paweł Wójciak

7. Ulga na działalność B+R w działalności gospodarczej?
a) ko może prowadzić prace B+R?
b) jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?
c) Koszty kwalifikowane B+R oraz ich identyfikacja
d) Zasady odliczenia ulgi na B+R

8. Innovation Box:
a) kwalifikowane prawa własności intelektualnej,
b) kwalifikowane dochody z praw własności intelektualnej,
c) jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji dla jednej osoby: 2190 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji dla jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, bilety do teatru*, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

*dla Uczestników, którzy zapisali się na wszystkie 3 dni konferencji

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00-16:00
Dzień II: 9:00-15:30
Dzień III: 9:00-15:30

Miejsce zajęć:

ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partnerzy

Terminy

28 10 2019 - 30 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję