XXIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Podatki 2020 – istotne zmiany w podatku VAT i podatku dochodowym

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

XXIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Podatki 2020 – istotne zmiany w podatku VAT i podatku dochodowym

28 01 2020 - 30 01 2020 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Prelegenci konferencji

Aneta Lech (Pożarowska) – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi.  Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autorka i współautorka wielu publikacji i książek poświęconych ustawie od podatku od towarów i usług.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, Prezes w spółce doradztwa podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa i zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, prowadzący własną praktykę podatkową. Wcześniej Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Ukończyła Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, Tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku od towarów i usług.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na UW. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, cywilnym i podatkowym. Jest autorem artykułów publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT”. W 2012 r. wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej, prowadzi również zajęcia dla studentów. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji oraz organizatorem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Magdalena Dymkowska – ekspert w zakresie cen transferowych z ponad 10 letnim doświadczeniem w tym obszarze. Odpowiada za realizację projektów dotyczących m.in. projektowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, sporządzania analiz porównawczych oraz tzw. opisów zgodności, m.in. dla działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługowej, finansowej czy licencyjnej oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów dotyczących analizy procesów restrukturyzacyjnych pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczącymi cen transferowych jak i obrony rynkowego charakteru rozliczeń wewnątrzgrupowych podczas kontroli podatkowych.

Program konferencji*

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2019 i 2020 roku aktualne problemy oraz planowane zmiany

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Dawid Milczarek

1. Quick fixes – zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzunijnych na gruncie VAT od 1 stycznia 2020:
a) nowe przepisy unijne a przepisy krajowe,
b) rola not wyjaśniających (explanatory notes).

2. Nowe zasady dokumentowania WDT obowiązujące w UE od 1 stycznia 2020:
a) podmiot organizujący transport i jego znaczenie dla zasad dokumentowania WDT,
b) oświadczenie nabywcy odnośnie przetransportowania towarów do innego kraju UE i jego znaczenie prawne,
c) typu dokumentów, na podstawie których podatnik może przyjąć domniemanie, że WDT miała miejsce,
d) termin na zgromadzenie dokumentów potwierdzających WDT i konsekwencje jego niedochowania,
e) nowe regulacje dotyczące składania informacji podsumowujących VAT-UE i ich znaczenie dla prawa do zastosowania stawki 0%.

3. Nowe regulacje dotyczące transakcji łańcuchowych obowiązujące w UE od 1 stycznia 2020:
a) zakres przedmiotowy zastosowania nowych regulacji:
b) rola organizatora transportu oraz pośrednika w transakcji łańcuchowej od 1 stycznia 2020 r. – co się zmienia?
c) reguły INCOTERMS i warunki dostawy a zasady ustalania tzw. dostawy ruchomej w ramach transakcji łańcuchowych.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:15 – Dawid Milczarek

4. Nowe procedura rozliczania VAT w przypadku tzw. magazynów call-off stock obowiązująca od 1 stycznia 2020:
a) dotychczasowe regulacje dot. magazynów konsygnacyjnych,
b) warunki formalne stosowania procedury magazynu call-off stock (zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, rejestracja kontrahentów na potrzeby VAT-UE),
c) przesłanki materialne stosowania nowej procedury – właściwe ukształtowanie umowy w zakresie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,
d) nowe zasady prowadzenia ewidencji towarów przechowywanych w magazynie,
e) zasady postępowania gdy towar znajdujący się w magazynie ulegnie kradzieży, zaginięciu lub uszkodzeniu,
f) obowiązek podatkowy w przypadku stosowania procedury magazynu call-off stock,
g) zmiana podmiotu pobierającego towary z magazynu konsygnacyjnego i jej skutki dla VAT.

13:15 – 13:45 – lunch
13:45 – 15:00 – Iwona Biernat-Baran

5. Likwidacja deklaracji VAT i zmiana struktury JPK od 1 kwietnia i 1 lipca 2020:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK – nowe dane raportowane w ramach JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) obowiązek korekty ewidencji VAT w terminie 14 dni w przypadku samodzielnej identyfikacji, że przesłane dane były nieprawidłowe lub uległy zmianie.

6. Nowa matryca stawek VAT:
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
d) obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

15:00 – 15:15 – przerwa kawowa
15:15 – 16:30 – Iwona Biernat-Baran

1. Prawo do odliczenia VAT w 2020 – wybrane zagadnienia:
a) prawo do odliczenia VAT od zakupu alkoholu, usług cateringowych i innych wydatków gastronomicznych,
b) prawo do odliczenia VAT od zakupu usług noclegowych i pakietów konferencyjnych,
c) odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
d) odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
e) odliczanie VAT od wydatków w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu,
f) terminy odliczania VAT, odliczanie VAT w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

2. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych oraz orzeczeń sądowych w 2019:
a) prawidłowe określenie momentu wykonania usługi – znaczenie protokołów,
b) określenie momentu dostawy towarów,
c) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat, zadatków oraz kaucji,
d) usługi oraz dostawy ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – przykłady usług i dostaw o charakterze ciągłym.

DZIEŃ II

Podatek VAT i CIT aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 11:00 – Aneta Lech Pożarowska

1. Zmiany dot. wykazu podatników VAT od 1 stycznia 2020 (biała lista podatników VAT):
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) zakres transakcji, w przypadku których kontrahenci powinni być weryfikowani w rejestrze podatników,
c) konsekwencje na gruncie VAT dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego ujętego w wykazie.

2. Podzielona płatność (split payment):
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
c) wartość transakcji, kwota na fakturze a mechanizm podzielonej płatności,
d) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym – zasady rozliczania transakcji w okresie przejściowym,
e) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
f) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
g) wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
h) split payment a transakcje w walucie obcej,
i) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 12:30 – Aneta Lech Pożarowska

3. Fakturowanie oraz korekty VAT w 2020 – wybrane zagadnienia:
a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
c) zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus,
d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,
e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

4. Świadczenia nieodpłatne w 2020 – wybrane zagadnienia:
a) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów i kontrahentów (świadczeń związane vs. świadczenia niezwiązane z działalnością gospodarczą),
b) świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne, paczki świąteczne),
c) świadczenia nieodpłatne pro publico bono a VAT,
d) świadczenia nieodpłatne a kasa fiskalna.

12:30 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:15 – Radosław Żuk

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

1. Nowe rozwiązania legislacyjne istotne dla płatników i podatników w 2020:
a) PIT dla osób do 26-go roku życia,
b) nowe stawki skali podatkowej dla osób fizycznych,
c) nowa wysokość kosztów podatkowych – praktyczne aspekty (np. wypłata wynagrodzeń po terminie, korekta wynagrodzeń z lat poprzednich, itp.),
d) rozliczenie według nowej skali dla przedsiębiorców,
e) danina solidarnościowa za 2019 r. i rozliczenie w 2020 r. z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów.

2. Praktyczne konsekwencje na rok 2020 wybranych zmian:
a) nowe zasady rozliczania podatku u źródła – faktyczny początek obowiązywania od 1.1.2020 r.,
b) „exit tax” dla podatników CIT oraz przesunięte terminy dla podatników PIT,
c) rozliczenie podatkowe stawki 9% CIT (limity, sposoby ich liczenia, itp.),
d) obowiązki informacyjne realizowane w 2020 (np. różnice kurswe, zaliczki uproszczone),
e) nowe zasady rozliczania strat podatkowych (jednorazowe rozliczenie do 5 mln PLN),
f) ulga IP-BOX z uwzględnieniem objaśnień podatkowych,
g) nowy limit dla małych podatników od 2020 r.

14:15 – 14:30 – przerwa kawowa
14:30 – 16:00 – Radosław Żuk

3. Podatek od nieruchomości komercyjnych w 2020:
a) zasady opodatkowania, stawki, termin płatności,
b) przedmiot opodatkowania (budynki) oraz wpływ stosunku najmu na ten podatek,
c) sytuacje problemowe (ustalanie wartości, sposób wyliczenia powierzchni użytkowej, powierzchnie wspólne, itp.),
d) zasady wpłaty podatku oraz jego zwrotu,
e) uzasadnienie ekonomiczne dla transakcji zbywania nieruchomości pod kątem podatku od nieruchomości komercyjnych.

4. Przychody podatkowe w 2020 r. z uwzględnieniem interpretacji i orzeczeń sądowych:
a) przychody memoriałowe i kasowe,
b) zaliczki 100% i niepełne, a zapłata z góry – w świetle najnoszego stanowiska KIS,
c) wyłączenia z przychodów podatkowych (przychody nieuznawane za przychody podatkowe),
d) nieodpłatne świadczenia I skutki praktyczne (np. nieodpłatne pełnienie funkcji w spółkach, wpływ powiązań na przychody z nieodpłatnych świadczeń, regulowanie zobowiązań przez wykonanie świadczeń niepieniężnych, itp.),
e) korekta przychodów podatkowych (faktury korygujące i moment ich ujęcia).

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Komedia na spektakl „Seks, miłość i podatki” »»

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 11:00 – Anna Karczewska

1. Nowy model rozliczania płatności na rzecz kontrahentów zagranicznych w roku 2020 – podatek u źródła:
a) nowa definicja „beneficial owner” obowiązująca w roku 2020, a definicja obowiązująca w roku 2019 – różnice,
b) obowiązek podatkowy po przekroczeniu wypłat ponad 2 mln zł, zasady rozliczania płatności zgodnie z wytycznymi na rok 2020,
c) zasady zwrotu podatku u źródła,
d) opinia o stosowaniu zwolnienia z płatności podatku,
e) problemy praktyczne związane z rozliczaniem podatku u źródła,
f) wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych – próba definiowania zakresu przedmiotowego w świetle orzecznictwa sadowego I interpretacji dyrektora KIS,
g) certyfikat rezydencji – zmiana w podejściu organów podatkowych.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 12:45 – Marcin Pacyna

1. Potrącalność kosztów uzyskania przychodów w czasie w 2020 r. i na przełomie lat z uwzględnieniem interpretacji i orzeczeń sądowych:
a) poniesienie i potrącenie kosztów – wpływ definicji na praktyczne rozliczenia,
b) rozliczanie kosztów w czasie z podziałem na koszty bezpośrednie i inne,
c) księgowanie przed i po sporządzeniu sprawozdania finansowego,
d) wpływ zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rozliczenie kosztów w czasie,
e) najnowsze stanowisko KIS i sądów administracyjnych w zakresie uproszczeń w rozliczeniu kosztów nieistotnych oraz rozliczaniu kosztów ogólnych w czasie,
f) rozliczanie kosztów wynagrodzeń, z uwzględnieniem kosztów wytworzenia majątku trwałego oraz kosztów bezpośrednich.

2. Nowe zasady rozliczania w latach 2019 – 2020 wydatków samochodowych w podatkach dochodowych:
a) nowe limity amortyzacji, czynszów i składek ubezpieczeniowych (3 x 150.000 PLN),
b) interpretacje KIS oraz zapowiadane objaśnienia podatkowe MF,
c) koszty eksploatacji w kosztach podatkowych: 20%, 75%, 100%,
d) rozliczanie w kosztach podatkowych podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki wzorów przy leasingu,
e) wzory w przypadku umów leasingu, najmu i dzierżawy,
f) analiza porównawcza zakupu i leasingu z uwzględnieniem rozwiązań podatkowych.

12:45 – 13:15 – lunch
13:15 – 14:45 – Marcin Pacyna

3. Wpływ płatności na podatki dochodowe w 2020 – ulga na złe długi w podatkach dochodowych oraz podsumowanie wybranych zmian związanych z błędnymi płatnościami:
a) ulga na złe długi w podatkach dochodowych – zasady i warunki stosowania, korekta dochodu lub straty, wpływ na przychody i koszty, zaliczki i rozliczenie roczne – nowość od 1.1.2020 r.,
b) praktyczne rozliczenie w kosztach 2020 r. hipotetycznych odsetek w związku z dopłatami do spółki lub zatrzymaniem zysku w spółce – pierwsze rozliczenie w roku 2020,
c) rozliczenia gotówkowe a brak kosztów podatkowych – wpływ wykładni przepisów na nowości 2020 tj. na „białą listę” oraz obowiązkowy split payment,
d) błędne płatności a „biała lista podatników VAT” – praktyczne skutki w podatku dochodowym od 1.1.2020 r.,
e) błędne płatności a obowiązkowy split payment – praktyczne skutki w podatku dochodowym od 1.1.2020 r.

4. Bieżące orzecznictwo sądowe oraz najważniejsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w zakresie podatków dochodowych:
a) podsumowanie najważniejszy uchwał i wyroków NSA za 2019 r.,
b) omówienie najnowszych objaśnień podatkowych w zakresie podatków dochodowych.

14:45 – 15:00 –przerwa kawowa
15:00– 16:45 – Magdalena Dymkowska

1. Ceny transferowe w 2019 oraz 2020 roku:
a) dokumentacja cen transferowych za 2019 rok:
• zwolnienia i wyłączenia z obowiązków dokumentacyjnych,
• nowe progi dokumentacyjne,
• nowe elementy dokumentacji Local File i Master File,
• analiza porównawcza jako obowiązkowy element dokumentacji Local File,
• odniesienie ceny z transakcji do wyników analizy porównawczej.
b) korekty cen transferowych,
c) obowiązki sprawozdawcze w 2020 roku – nowy formularz TP-R, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji,
d) badanie restrukturyzacji,
e) recharakteryzacja i pominięcie transakcji – nowe instrumenty w rękach organów podatkowych,
f) uprzednie porozumienia cenowe APA jako instrument zarządzania ryzykiem cen transferowych.

*w związku z planowanymi zmianami w ustawach podatkowych program może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji dla jednej osoby: 2190 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji dla jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, bilety do teatru*, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

*dla Uczestników, którzy zapisali się na wszystkie 3 dni konferencji

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00-16:30
Dzień II 9:00-16:00
O godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Komedia na spektakl „Seks, miłość i podatki” »»
Dzień III 9:00-16:45

Miejsce zajęć:

ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partnerzy

Terminy

28 01 2020 - 30 01 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję