XXVI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM PODATKOWE ONLINE Podatki 2021/2022 – istotne zmiany w podatku VAT i podatku dochodowym

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 3 dni
Cena: 1990 zł
Szczegółowy plan
Prelegenci Sympozjum

Aneta Lech (Pożarowska) – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi.  Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autorka i współautorka wielu publikacji i książek poświęconych ustawie od podatku od towarów i usług.

Marcin Chomiuk – doradca podatkowy, partner w ADN Podatki. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Andersen oraz PwC. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji. Współautor programu studiów oraz wykładowca akademicki studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SGH w Warszawie. Jako niezależny ekspert organizacji przedsiębiorców Lewiatan reprezentował interesy podmiotów gospodarczych w MF i komisjach sejmowych. Wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości UE sprawę BGŻ Leasing dotyczącej sposobu opodatkowania VAT-em usług ubezpieczeniowych sprzedawanych przy okazji usług leasingu, która odmieniła rynek leasingowy w Polsce.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w ADN Podatki, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, MF, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT”.  W 2012 r. wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Marcin Górski – Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy. W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.  Autor licznych publikacji.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w MF, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association.

Program Sympozjum

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2021 i 2022 roku.

9:30 – 10:00 – rejestracja
10:00 – 11:30 – Aneta Lech (Pożarowska)

Nowelizacja podatku VAT od 1.1.2022 r.

I. System TAX-FREE

1. Nowy system TAX-FREE (system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji).

2. Elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE oraz elektroniczne potwierdzania wywozu towarów od 1 stycznia 2022 r.

3. Możliwość rejestracji w systemie od lipca 2021 r., różne formy zwrotu VAT podróżnym, nowe warunki formalne dla sprzedawców.

4. Obowiązek stosowania kas on-line przez sprzedawców.

II. Grupa VAT (GV) jako podatnik VAT

1. Warunki utworzenia Grupy VAT (rejestracja).

2. Powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne.

3. Przedstawiciel grupy (umowa GV).

4. Odliczanie podatku VAT w GV.

5. Ewidencjonowanie czynności wewnątrz GV.

11:30 – 11:45 – przerwa
11:45 – 13:15 – Aneta Lech (Pożarowska)

III. Krajowy System e-faktur – planowane zmiany od 1 stycznia 2022 roku

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej – czy warto skorzystać?

3. Akceptacji odbiorcy jako warunek konieczny do wystawienia faktury w KSeF (konstrukcja porozumienia z odbiorcą faktury).

4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

5. Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych).

6. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).

7. Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.

8. Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

9. Duplikaty oraz noty korygujące a KSeF.

10. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych m.in. zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących in minus w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.

11. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych – realne korzyści.

13:15 – 14:00 – przerwa
14:00 – 15:15 – Aneta Lech (Pożarowska)

IV. Podsumowanie zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r. – SLIM VAT 1

1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących (na plus, na minus, u sprzedawcy, u nabywcy, pojęcie uzgodnień oraz ich spełnienia, znaczenie Objaśnień podatkowych).

2. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

3. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.

4. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

5. Nowe zasady przeliczania kursów walut.

6. Nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów.

7. Zmiany dotyczące podzielonej płatności.

8. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

15:15 – 15:30 – przerwa
15:30 – 17:00 – Marcin Chomiuk

V. SLIM VAT 2 – zmiany od października 2021 roku

1. Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

2. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług i WNT (likwidacja szyku rozwartego przy odwrotnym obciążeniu) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

3. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.

4. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).

5. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).

6. Rachunek VAT: możliwość wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

DZIEŃ II

Podatek VAT i CIT aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – resjestracja
9:00 – 11:00 – Marcin Borkowski

I. JPK – zmiany od 1 lipca 2021 r.

1. Zbiorcze wystawienie tzw. faktur uproszczonych oraz biletów jednorazowych.

2. Doprecyzowanie oznaczeń GTU 1-13 i procedur podatku VAT.

3. Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19 a ustawydokumentem „WEW”.

4. Nowe kody WSTO_EE i IED – dla kogo i od kiedy stosować nowe oznaczenia?

5. Likwidacja oznaczeń MPP.

11:00 – 11:15 – przerwa
11:15 – 12:30 – Marcin Górski

II. Pakiet e-commerce (1 lipca 2021)

1. Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO) oraz Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

2. Definicja.

3. Miejsce dostawy.

III. Obowiązki dokumentacyjne, ewidencyjne oraz informacyjne (1 lipca 2021)

1. OSS oraz IOSS.

2. Fakturowanie.

3. Obowiązki ewidencyjne oraz deklaracyjne.

12:30 – 13:15 – przerwa
13:15 – 14:30 – Marcin Górski

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

IV. Spółki komandytowe oraz spółki jawne jako podatnicy CIT (1 stycznia 2021 oraz 1 stycznia 2022)

1. Skład personalany wspólników – wpływ na zasada opodatkowania.

2. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – obowiązki informacyjne – planowane zmiany.

3. Opodatkowanie na poziomie spółki oraz opodatkowanie na poziomie wspólników.

V. CIT Estoński – wersja pełna oraz uproszczona (1 stycznia 2021 oraz 1 stycznia 2022)

1. Warunki uprawniające do zastsowania CIT Estońskiego w wersji pełnej oraz uproszczonej.

2. Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

3. Stawki podatku.

4. Odliczenie na poziomie wspólników.

5. Planowane zmiany.

14:30 – 14:45 – przerwa
14:45 – 16:15 – Marcin Górski

VI. Zmiany w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (sprawy bieżące oraz zmiany 1 stycznia 2022)

1. Modyfikacja definicji podmiotów powiązanych.

2. Definicja transakcji kontrlowanej (projekt interpretacji ogólnej oraz planowane zmiany).

3. Modyfikacja regulacji w zakresie bezpiecznych przystani.

4. Wyłaczenie spod obowiązku dokumentacji (refakturowanie).

5. Modyfikacja limitów dokumentacyjnych.

6. Wyłaczenie spod obowiązku analizy cen transferowych.

7. Wydłużenie terminów dokumentacyjnych oraz informacyjnych.

VII. Koszty finansowania dłużnego (sprawy bieżące oraz zmiany 1 stycznia 2022)

1. Analiza dotychczasowej linii interpretacyjnej oraz orzezcznictwa sądów administracyjnych.

2. Zagadnienie liczenia limitu.

3. Planowana zmiana.

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – rejestracja
9:00 – 10:30 – Marcin Pacyna

I. Polski Ład – zmiany w 2022 r. dla pracowników oraz skutki dla płatników

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

2. Podwyższenie drugiego progu podatkowego.

3. Składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń podatkowych) – brak odliczenia od podatku.

4. Ulga dla pracowników z tzw. „klasy średniej”.

5. Nowe obowiązki dla płatników.

6. Uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia.

7. Zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.

II. Polski Ład – zmiany w 2022 r. dla przedsiębiorców – składka zdrowotna

1. Podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wykazujących dochód (np. PIT-36L, PIT-36)

2. Podstawa składki zdrowotnej dla szczególnych kategorii przedsiębiorców (np. wspólnicy spółek)

3. Podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt

4. Minimalna podstawa składki zdrowotnej.

10:30 – 10:45 – przerwa
10:45 – 12:15 – Marcin Pacyna

III. Polski Ład – zmiany w 2022 r. dla przedsiębiorców – rozwiązania różne, cz. 1

1. Zmiany w uldze B+R (wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów).

2. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP-BOX i B+R

3. Wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne

4. Wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

5. Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła

6. Ulga na robotyzację

7. Ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego

IV. Polski Ład – zmiany w 2022 r. dla przedsiębiorców – rozwiązania różne, cz. 2

1. Zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup „prywatny” i firmowy)

2. Zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach)

3. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (nowe stawki, likwidacja karty podatkowej, itp.)

4. „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji

5. Zmiany dla podatników zakładających firmy za granicą

6. Wprowadzenie koncepcji przerzucania dochodów

7. Wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie „sztucznej dywidendy”

8. Zmiany w przepisach dotyczących reorganizacji podmiotów

9. Zmiany odnośnie składników majątku otrzymanych ze spółek osobowych

10. Zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej

11. Minimalny CIT

12:15 – 13:00 – przerwa
13:00 – 14:45 – Anna Karczewska

V. Przychody i koszty podatkowe – bieżące orzecznictwo i planowane na rok 2022 zmiany

1. Przychody w podatku dochodowym a właściwy moment ich opodatkowania – omówienie wyroku NSA II FSK 486/21.

2. Podział źródeł przychodu w CIT na zyski kapitałowe i inne źródła – najnowsze orzecznictwo kwalifikacja odsetek od pożyczek – wyrok NSA II FSK 2627/20.

3. Zmiany w zaliczaniu wydatków do kosztów podatkowych – analiza wyroków sądowych.

4. Nowelizacja ustawy z dnia 1 lipca 2020 a zmiany w rozliczaniu kosztów podatkowych.

5. Podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie – skutki podatkowe.

VI. Poszczególne zagadnienia kosztowe

1. Rozliczanie samochodów – w świetle wyroku NSA 09/2021.

2. koszty pracownicze – rygorystyczne podejście fiskusa.

3. koszty finansowania własnego – nowy rodzaj kosztów w CIT.

14:45 – 15:00 – przerwa
15:00 – 16:30 – Anna Karczewska

VII. Płatności transgraniczne a nowe obowiązki podatkowe

1. Dochowanie należytej staranności przy płatnościach transgranicznych – analiza orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych z 2021 roku.

2. Definicja beneficial owner – kilka uwag praktycznych na temat nowego obowiązku.

3. Rewolucja w rozliczeniach transgranicznych? omówienie wyroku NSA II FSK 2369/18.

4. Zmiany w zakresie obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji.

5. Wprowadzenie nowego modelu rozliczania płatności transgranicznych – co nas czeka w 2022 roku?

6. Przesłanki niepobierania podatku u źródła.

VIII. Omówienie wybranych płatności opodatkowanych podatkiem u źródła

1. Odsetki.

2. Dywidendy.

3. Jak prawidłowo opodatkować licencje i należności licencyjne.

4. Płatności za usługi niematerialne.

5. Urządzenia przemysłowe.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach sympozjum dla jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach sympozjum dla jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod sympozjum.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji sympozjum, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w sympozjum.

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00-17:00
Dzień II 09:00-16:15
Dzień III 09:00-16:30

Sympozjum realizowane równocześnie w formie stacjonarnej »

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-10-202128-10-2021Online

Zaufali nam: