Bilans 2018 w JSFP

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Bilans 2018 w JSFP

15 03 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2018 i otwarcia roku 2019 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów. W ramach szkolenia podkreślone zostaną w sposób szczególny aspekty praktyczne m.in. konkretne zapisy ewidencyjne, wskazania zmian porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujące błędy wynikające z protokołów RIO i NIK.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Zamknięcie roku – informacje ogólne i harmonogram czynności.

2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:
a) rozliczenie i ewidencja należności, dochodów i przychodów budżetowych, w tym m.in.:
– nadpłaty,
– zaległości,
– odpisy aktualizujące należności,
– odsetki od należności, koszty upomnienia,
b) rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
c) ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
d) środki pieniężne w ewidencji rocznej,
e) rozrachunki,
f) ewidencja kosztów,
g) rozliczenia międzyokresowe,
h) ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
i) nowe zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
j) wycena aktywów i pasywów,
k) wynik finansowy,
l) fundusz jednostki,
m) wydatki niewygasające z końcem roku.

3. Omówienie zmian w zakresie sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.

4. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2019 po zmianach w zakresie planowania w jednostkach podległych JST.

5. Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?

6. Pytania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

15 03 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję