Zamknięcie roku budżetowego w Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach mundurowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zamknięcie roku budżetowego w Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach mundurowych

22 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz innych pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za rachunkowość w jednostkach należących do służb mundurowych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego.

Program szkolenia

1. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:
a) podstawy prawne zamknięcia roku,
b) nadrzędne zasady rachunkowości,
c) opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego,
d) zasada istotności, oraz stosowane uproszczenia w rachunkowości służb mundurowych.

2. Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego:
a) podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
b) potwierdzenie salda,
c) ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych,
d) inwentaryzacja paliwa,
e) inwentaryzacja rezerw celowych udzielanych dla służb mundurowych.

3. Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:
a) bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
b) okres przejściowy,
c) zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
d) zweryfikowanie oraz sklasyfikowanie czynnych i biernych rozliczeń kosztów,
e) rozliczenia międzyokresowe przychodów,
f) monitorowanie realizacji zobowiązań,
g) segregacja i ostateczna weryfikacja dowodów księgowych,
h) wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów,
i) sprawdzenie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
j) ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
k) sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,
l) wycena aktywów i pasywów,
m) rozliczenie dotacji,
n) ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań.

4. Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych pozycji:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
d) informacja dodatkowa.

5. Podzielna płatność a konsekwencje jej niestosowania.

6. Solidarna odpowiedzialność a biała lista podatników czynnych.

7. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

22 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję