Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Kategoria: , , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program

1. Wprowadzenie.

2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego:
a) ustawa o rachunkowości,
b) rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości.

3. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego:
a) osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) kierownik jednostki,
c) organ nadzorujący.

4. Wybrane zagadnienia księgowe dot. ZASI oraz ASI:
a) polityka rachunkowości,
b) ujęcie zakupionych udziałów w spółkach z o.o. w księgach rachunkowych,
c) stosowanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
d) ewidencja operacji na rachunkach bankowych,
e) ujęcie w księgach rachunkowych przychodów z tyt. dotacji,
f) zasady dokumentowania kosztów ASI.

5. Wybrane zagadnienia dot. sprawozdania finansowego:
a) przygotowanie ksiąg do zamknięcia rachunkowego – praktyczne wskazówki,
b) wzór sprawozdania finansowego dla ZASI oraz ASI,
c) ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dot. ASI oraz ZASI,
d) wpływ COVID-19 na roczne sprawozdanie finansowe,
e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

6. Sprawozdanie z działalności – przepisy dot. ASI oraz ZASI.

7. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

8. Sprawozdawczość do KNF.

9. Zakończenie.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 790 + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: CK ADN Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56, 05-077 Warszawa

Szkolenie realizowane również w formie online

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >> Zapraszamy serdecznie!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

13-12-2021Warszawa

Zaufali nam: