Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Oferta szkoleniowa skierowana jest do pracowników działów flotowych niezależnie od piastowanego stanowiska. Także dla osób z wyższej kadry zarządzającej np. członków zarządów i dyrektorów nadzorujących pracę takiej komórki, a dążących do bliższego poznania różnych aspektów funkcjonowania floty samochodowej w firmie. Na szkolenia zapraszamy również osoby których zarządzanie flotą to tylko część obowiązków służbowych: działy finansowo-księgowe oraz pracowników działu administracji.

Cel szkolenia

Celem głównym szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania pojazdów wykorzystywanych w działalności firm, a tym samym podniesienie poziomu kompetencji w zakresie umiejętności zarządczych w tym aspekcie. Cele szczegółowe to:
• omówienie zagadnień serwisowania pojazdów służbowych i kwestii współpracy z warsztatami naprawczymi. Wskazówki pozwalające na właściwe sformułowanie umów dwustronnych mogących zbudować optymalne warunki współpracy, a co w konsekwencji najważniejsze – umożliwią pełną mobilność floty.
• zapoznanie z różnymi możliwościami finansowania samochodów, jak też złożonego zagadnienia doboru kryteriów przy wyborze konkretnych typów, marek i modeli do floty firmowej. Analiza dylematu: zakup za gotówkę, leasing czy też najem długoterminowy.
• analiza kosztów całkowitych posiadania pojazdów w przedsiębiorstwie (Total Cost of Ownership). Kontrolowanie i obniżanie kosztów, szacowanie ryzyka wartości rezydualnej, wskazanie możliwości redukcji kosztów flotowych.
• przybliżenie tematyki ubezpieczeń komunikacyjnych oraz szkód we flocie firmowej. Zapoznanie uczestnika z zarządzaniem szkodowością samochodów służbowych, przede wszystkim na podstawie praktycznych przykładów.
• nabycie wiedzy w zakresie bardzo istotnej kwestii zaopatrzenia pojazdów firmowych w paliwo. Rozważenie korzyści/wad dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, wskazanie na typowe błędy w tej mierze mogące generować dodatkowe koszty dla firmy.
• zapoznanie z podstawowymi systemami oraz analiza zasadności korzystania ze wsparcia informatycznego i telemetrycznego w zarządzaniu flotą. Ocena kiedy, przy jakiej specyfice pracy, jest to niezbędne, a kiedy Fleet Manager może poradzić sobie przy pomocy prostszych narzędzi.
• uświadomienie występowania specyficznych ryzyk w pracy Fleet Managera oraz radzenia sobie w trudnych, np. psychologicznie, sytuacjach w aspekcie opieki nad flotą firmową.

Korzyści ze szkolenia

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu z zarządzania flotą samochodową każdy uczestnik dowie się w jaki sposób prawidłowo zarządzać pojazdami w dużych flotach, a także w małych przedsiębiorstwach posiadających kilka pojazdów. Pod okiem specjalisty-praktyka otrzyma niezbędną wiedzę, której źródłem są praktyczne doświadczenia prowadzącego, jak też innych uczestników. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie wprowadzić usprawnienia w pracy swojego działu, a co za tym idzie, wpłynąć na poprawę i/lub optymalizację funkcjonowania floty w firmie. Oprócz tych bezpośrednich korzyści związanych ze wskazywaniem konkretnych rozwiązań stosowanych w branży, każdy uczestnik wyjdzie ze szkolenia ze wzmocnioną motywacją do pracy, jak i refleksją na temat konieczności rozwoju osobistego i zawodowego.

Program

Podczas intensywnego szkolenia uczestnik nauczy się i zdobędzie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Jakie zastosować rozwiązania mając na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz floty?

2. W jaki sposób zbudować regulamin korzystania samochodów służbowych w firmie a co za tym idzie określić jasne zasady użytkowania pojazdów służbowych?

3. Jak zbudować dobrą współpracę z warsztatami naprawczymi, co umożliwi pełną mobilność i optymalny stan techniczny naszej floty?

4. Jak wybrać odpowiedni sposób finansowania samochodów oraz jakie kryteria uwzględnić przy wyborze konkretnych typów, marek i modeli do floty firmowej?

5. Jak identyfikować koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodów, a następnie kontrolować je i redukować?

6. Jak zarządzać szkodowością samochodów służbowych, przede wszystkim na podstawie przykładów  z życia wziętych?

7. Jak najbardziej optymalnie zorganizować zaopatrzenie pojazdów firmowych w paliwo?

8. Czy i jak korzystać ze wsparcia informatycznego i telemetrycznego w zarządzaniu flotą?

9. Jakie specyficzne ryzyka i problemy występują w pracy Fleet Managera oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w aspekcie opieki nad flotą firmową?

10. Jakie są najistotniejsze kwestie prawne w pracy Fleet Managera?

11. Pytania i odpowiedzi dot. zarządzania flotą samochodową w firmach.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 840 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Dostępne terminy

08-10-2021Warszawa
14-12-2021Warszawa

Zaufali nam: