Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, analiza i budżetowanie w firmie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, analiza i budżetowanie w firmie

02 04 2019 - 04 04 2019 - Wrocław

Kategoria: ,

Prowadzący szkolenie

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Cel szkolenia

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie ma ogromny wpływ na rentowność działalności przedsiębiorstwa, a wiąże się z racjonalnym kształtowaniem poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich narzędzi.

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie metod, narzędzi, technik i sposób zarządzania kosztami przedsiębiorstwa oraz doskonalenie kompetencji dotyczących interpretowania i wykorzystywania informacji finansowych (o kosztach i przychodach) w planowaniu i kontroli.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do controllerów przedsiębiorstw, służb finansowych, kadry zarządzającej, pracowników działów planowania i analiz, księgowych i osób zajmujących się budżetowaniem oraz wszystkich pracowników zaangażowanych w proces kształtowania i optymalizacji kosztów. 

Metodyka szkolenia

Interaktywne prezentacje omawiające każde zagadnienie (punkt w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Dyskusje moderowane, rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu zarządzania kosztami, studia przypadków i symulacje decyzyjne.

Program szkolenia

I. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI – wprowadzenie

1. Podstawy zarządzania kosztami:
a) koszty i kategorie pochodne (straty, wydatki, nakłady) – co powoduje powstawanie kosztów w przedsiębiorstwie?
b) operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami,
c) cykl zarządzania kosztami – aspekty organizacyjne i behawioralne.

2. Klasyfikacja kosztów – jak można grupować i prezentować koszty w przedsiębiorstwie?
d) według prawa bilansowego i standardów rachunkowości,
e) na potrzeby zarządzania firmą z punktu widzenia controllingu.

3. Analiza zmienności kosztów – jak wahania popytu i sprzedaży wpływają na dynamikę zmian kosztów:
a) wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych,
b) badanie stopnia zmienności kosztów.

4. Rozliczanie i kalkulacja kosztów – jaki jest obieg i kształtowanie kosztów w przedsiębiorstwie:
a) rozliczanie kosztów pośrednich,
b) rozliczanie kosztów między różnymi jednostkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie,
c) kalkulacja kosztu jednostkowego.

II. OPERACYJNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI

1. Rachunek kosztów i wyników a zarządzanie struktura kosztów:
a) wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik operacyjny – jakie podejście przyjąć z punktu widzenia menedżera, a jakie z punktu widzenia właściciela,
b) wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – badanie rentowności na różnych poziomach marży pokrycia,
c) rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa,
d) zastosowanie dźwigni operacyjnej i finansowej w restrukturyzacji i redukcji kosztów w praktyce – relacje między sprzedażą, wynikiem i rentownością.

2. Zarządzanie kosztami a rachunkowość odpowiedzialności:
a) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności,
b) ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.

3. Budżetowanie w zarządzaniu kosztami:
a) cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować?
b) proces i etapy budżetowania,
c) metody budżetowania i rodzaje budżetów,
d) budżety operacyjne – jak przygotować i skoordynować budżety przychodów i kosztów?
e) budżety finansowe – jak sporządzić sprawozdanie finansowe pro forma? (budżet gotówki, bilans pro forma, rachunek wyników pro forma),
f) konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny,
g) organizacyjne aspekty budżetowania (zadania komórki zajmującej się budżetowaniem, instrukcja budżetowania, komisja budżetowa, harmonogram budżetowania),
h) kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń (operacyjnych i finansowych).

III. STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI

1. Zarządzanie kosztami działań w nurcie Activity-Based Management:
a) rozliczanie kosztów w przekroju działań,
b) rachunek kosztów działań (activity-based costing) – jak realnie ocenić rentowność produktów (wyrobów, usług),
c) rachunek kosztów klientów na podstawie analizy działań – jak oszacować rentowność klientów i wpływ klientów na rentowność firmy,
d) nowoczesne podejście do procesowego rachunku działań sterowanego czasem TD ABC (time-driven ABC),
e) zarządzanie kosztami niewykorzystanego potencjału firmy.

2. Zarządzanie kosztami w cyklu życia – jak długoterminowo planować i rozliczać koszty.

3. Zarządzanie kosztami zorientowane na wynik finansowy Target Costing (rachunek kosztów docelowych) – jak zarządzać kosztami w konkurencyjnym otoczeniu.

4. Zarządzanie kosztami w cyklu ciągłego doskonalenia – jak zarządzać kosztami po japońsku (Kaizen).

5. Koszty jakości i zarządzanie kosztami jakości.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

02 04 2019 - 04 04 2019 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję