Zarządzanie kryzysowe

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Program przygotowany z myślą o Zarządach i kadrze kierowniczej. W sytuacji kryzysowej brak odpowiednich procedur i instrukcji powoduje brak możliwości skutecznego zarządzania. W ramach warsztatu pokażemy w jaki sposób przygotować organizację na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz jak nią zarządzać. Omówimy elementy planu kryzysowego oraz komunikacji kryzysowej (zewnętrznej i wewnętrznej). Skoncentrujemy się na zarządzaniu ludźmi w czasie kryzysu oraz wskażemy preferowane zachowania liderów.

Adresaci szkolenia

Uczestnikami szkolenia są:
• właściciele firm,
• kadra zarządzająca w firmie:
– członkowie zarządów,
– dyrektorzy i kierownicy działów,
• pracownicy działów: bezpieczeństwa, prawnego, compliance, audytu, kontroli wewnętrznej,
• menedżerowie, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień zarządzania kryzysowego, aby móc bezpiecznie i profesjonalnie zarządzać i kierować zespołami.

Cel szkolenia

Nabycie praktycznych umiejętności przygotowania organizacji do efektywnego zarządzania sytuacją kryzysową w zakresie potencjalnych zagrożeń. Zdobycie umiejętności identyfikacji zagrożeń i adekwatnych reakcji. Praktyczne ćwiczenia zadań potencjalnie realizowanych przez zespół kryzysowy. Przygotowanie organizacji w obszarach operacyjnych, prawnych i komunikacyjnych.

Program szkolenia

1. Symulacja przykładowej sytuacji kryzysowej.

2. Identyfikacja zaistniałej sytuacji kryzysowej.

3. Aspekty powoływania zespołu kryzysowego, struktury, zasady działania, kompetencje.

4. Identyfikacja poziomu kryzysu.

5. Zasady zachowania organizacji podczas sytuacji kryzysowej Przeciwdziałanie prawnym ryzykom różnych rodzajów kryzysów.

6. Procedury compliance w aspekcie zarzadzania kryzysowego.

7. Zasady prowadzenia komunikacji, tworzenia komunikatów. Szablony komunikacyjne jako potencjalne narzędzie w zarządzaniu kryzysowym.

8. ABC kontaktów z mediami.

Szkolenie zamknięte
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30 

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-11-2021Warszawa
07-12-2021Warszawa
21-12-2021Warszawa

Zaufali nam: