Zarządzanie projektami w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty na podstawie najskuteczniejszych metod

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do obecnych i przyszłych kierowników projektów oraz uczestników zespołów realizujących projekty w sektorze publicznym.

Cel szkolenia

Zarządzanie projektami stało się ważnym elementem systemu zarządzania w sektorze publicznym. Poprzez działalność projektową realizowana jest coraz większa liczba zadań instytucji publicznych. Celem szkolenia jest zaprezentowanie skutecznych metod zarządzania projektami w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk oraz obowiązujących przepisów prawnych. W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego i skutecznego prowadzenia projektów w sektorze publicznym we wszystkich jego etapach.

Prowadzący szkolenie

Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami

Program szkolenia

1. Zarządzanie cyklem projektu – wprowadzenie.
2. Cykl projektu.
3. Zarządzanie cyklem projektu.
4. Narzędzia planowania i zarządzania ZCP
5. Podejście oparte na ramie logicznej (LFA) – narzędzie planowania i analizy
6. Faza analizy:
a) analiza problemu,
b) analiza celów,
c) analiza strategii.
7. Faza planowania:
a) matryca logiczna,
b) poziom celów,
c) założenia,
d) czynniki zapewniające trwałość,
e) obiektywnie Weryfikowalne Wskaźniki,
f) źródła weryfikacji,
g) środki i koszty,
h) matryca logiczna – przykłady.
8. Użycie matrycy logicznej do utworzenia harmonogramu działań i wykorzystania zasobów.
9. Harmonogram działań i wykorzystania zasobów.
a) lista kontrolna do przygotowania harmonogramu działań,
b) prezentacja harmonogramu działań.
10. Przygotowywanie harmonogramu wykorzystania zasobów:
a) lista kontrolna do określenia środków i planowania kosztów.
11. Monitorowanie i raportowanie.
12. Projektowanie systemu monitorowania:
a) analiza celów projektu,
b) przegląd procedur wdrażania,
c) przegląd wskaźników,
d) raportowanie.
13. Przegląd i ewaluacja projektu.
14. Kryteria ewaluacji.
15. Powiązanie z matrycą logiczną:
a) koszty,
b) działania,
c) wyniki,
d) cel projektu,
e) cele ogólne.
16. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

06-12-202107-12-2021Warszawa

Zaufali nam: