Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JSFP

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JSFP

30 09 2019 - Warszawa
22 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK w tym zakresie.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Pojęcie środków trwałych i ich struktura. Zmiana limitu wartości środków trwałych.

2. Klasyfikacja środków trwałych po zmianach.

3. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:
a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady,
b) ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać,
c) wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji.

4. Proces inwestycyjny w jednostce:
a) omówienie źródeł finansowania inwestycji w tym: z rachunku bieżącego /plan wydatków/, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – oraz sposób ich księgowania,
b) klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów,
c) sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów,
d) obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT, MT, LT.

5. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
a) wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
b) ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa,
c) Wydatki inwestycyjne a wydatki rzeczowe oraz ich wpływ na ustalenie wartości początkowej środków trwałych.
d) moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki,
e) utrata wartości środków trwałych,
f) księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia.

6. Zasady amortyzacji środków trwałych:
a) obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych,
b) metody amortyzacji środków trwałych;
c) plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
d) amortyzacja uproszczona.

7. Zasady likwidacji majątku po zmianach.

8. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.

9. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp.

10. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

30 09 2019 - Warszawa
22 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję