Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE w podmiotach sektora finansów publicznych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE w podmiotach sektora finansów publicznych

17 09 2021 - Warszawa
07 10 2021 - Warszawa
16 11 2021 - Warszawa
10 12 2021 - Warszawa

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętność poprawnego prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

Program szkolenia

1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze środków UE.

2. Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty finansowane z UE:
a) polityka rachunkowości,
b) dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, regulamin wynagradzania),
c) plan kont.

3. Zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych:
a) wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie,
b) wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
c) wyodrębniona ewidencja kosztów,
d) odpowiedni Kod Księgowy.

4. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy.

5. Kwalifikowalność wydatków.

6. Wkład własny – rodzaje i ewidencja.

7. Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji w projektach współfinansowanych ze środków UE.

8. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego:
a) kontrole projektów na miejscu,
b) kontrole na zakończenie realizacji projektu,
c) kontrole w okresie trwałości projektu.

9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 440 zł/osoba

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10.00 – 15.00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Szkolenie realizowane również w formie online»

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

17 09 2021 - Warszawa
07 10 2021 - Warszawa
16 11 2021 - Warszawa
10 12 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję