Zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II

18 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Program

1. Ogólne zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II:
a) źródła przepisów prawa stosowane w rachunkowości i sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w systemie Wypłacalność II,
b) wpływ przepisów dyrektywy Rady UE z 19 grudnia 1991 roku w sprawie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
c) zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń stosowane w systemie Wypłacalność II,
d) nadrzędne zasady wyceny aktywów i zobowiązań w systemie Wypłacalność II,
e) zasady wyceny aktywów i zobowiązań – porównanie do zasad wyceny wg Polskich Standardów rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
f) wartość godziwa w zakładach ubezpieczeń w świetle systemu Wypłacalność II.

2. Szczegółowe zasady wyceny poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe w systemie Wypłacalność II:
a) wycena poszczególnych kategorii lokat,
b) wycena należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji czynnej,
c) wycena należności z reasekuracji biernej i retrocesji,
d) wycena pozostałych należności i zobowiązań,
e) wycena rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych,
f) wycena rozliczeń międzyokresowych.

3. Zasady ustalania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w systemie Wypłacalność II.

4. Główne różnice w wycenie aktywów i pasywów innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe pomiędzy PSR, MSSF a Wypłacalność II.

5. Sprawozdawczość jednostkowa na potrzeby organu nadzoru w systemie Wypłacalność II:
a) ogólne zasady sprawozdawczości, zakres, terminy sporządzania, waluta…
b) szczegółowe omówienie formularzy przesyłanych do Organu Nadzoru:
• bilans dla celów wypłacalności – analiza poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań,
• informacje w zakresie aktywów – charakterystyka formularzy w zakresie aktywów,
• informacje w zakresie pozycji składek, kosztów, odszkodowań – charakterystyka formularzy w zakresie pozycji wynikowych dotyczących prowadzonej działalności,
• informacje w zakresie przychodów i kosztów działalności lokacyjnej – charakterystyka formularzy w zakresie przychodów i kosztów działalności lokacyjnej.

6. Sprawozdanie dot. wypłacalności i kondycji finansowej SII – zakres, wymogi, charakterystyka formularzy oraz części opisowej.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

18 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję