Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku

22 07 2021 - Warszawa
18 08 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,
Prowadzący

Mariusz Makowski – doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku „Ekspert Księgowy”, współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.” (Infor 2018), „Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Opis szkolenia

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy – szczególnie dla osób z Ukrainy.
Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka.
Dla pracodawców i pracowników z zagranicy największym problemem są długotrwałe procedury legalizacji pobytu cudzoziemca i jego zatrudnienia
Niestety, procedury i przepisy zostały dodatkowo skomplikowane obecną sytuacją epidemiologiczną, która wymusiła wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne wersje „tarczy antykryzysowej” regulują również kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców.

Czy skomplikowane i długotrwałe procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemca stały się jeszcze trudniejsze?
Czy cudzoziemcy będą musieli opuścić terytorium kraju?
Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?
Jak obecnie wyglądają procedury?
Które terminy zostają odroczone a które nie?

Dla pracodawców problematyczne są również kwestie podatkowe – płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania cudzoziemców w okresie epidemii COVID-19.
Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.
Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce.

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
a) obywatele Unii Europejskiej,
b) obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi,
c) obywatele Wielkiej Brytanii,
d) pobyt czasowy a pobyt stały.

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii:
a) Kto może wjechać do Polski?
b) Kto jest kierowany na kwarantannę?
c) Kto jest zwolniony z kwarantanny?
d) Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii:
• przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce,
• przedłużenie terminów opuszczenia Polski,
• terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały,
• ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu),
• obowiązki informacyjne organów administracji.

4. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
a) praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej,
b) praca w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii,
c) obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.,
d) zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia,
e) zezwolenie na pracę,
f) zmiany obowiązujące od 2018 r. – nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce),
g) zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018 r.,
h) ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji,
i) skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii:
a) przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy,
b) terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń,
c) zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii,
d) świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców.

6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:
a) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) miejsce zamieszkania,
c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d) zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych,
e) opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
f) ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
g) ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych):
• zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom,
• ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców.
h) zasady występowania o nadpłaty podatku,
i) certyfikat rezydencji,
j) prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,
k) obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,
l) praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1.

7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
a) zasada jednego ustawodawstwa,
b) zasada równego traktowania,
c) zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
d) zasada zachowania praw nabytych,
e) wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
f) pracownicy delegowani,
g) pracownicy transportu międzynarodowego,
h) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
i) działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
j) podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
k) ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

22 07 2021 - Warszawa
18 08 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję