Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Kategoria: , ,

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy – szczególnie dla osób z Ukrainy. Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Prowadzący*

Mariusz Makowski – doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku „Ekspert Księgowy”, współpracuje z wydawnictwem Beck, Infor. Jest autorem książki „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadzi szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.  Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.  Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce.

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
a) obywatele Unii Europejskiej,
b) obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi,
c) pobyt czasowy a pobyt stały.

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
a) praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej,
b) obywatele państw sąsiadujących z Polską,    
c) zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia,
d) zezwolenie na pracę,
e) ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji,
f) skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii.

4. Zmiany w ustawie o cudzoziemcach obowiązujące od 1 maja 2014 r.:
a) wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy
b) uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca.

5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.    
a) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) miejsce zamieszkania,
c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d) zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych,
e)opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
f) ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
g) certyfikat rezydencji,
h) prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,
i) obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,
j) praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1.

6. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
a) zasada jednego ustawodawstwa,
b) zasada równego traktowania,
c) zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
d) zasada zachowania praw nabytych,
e) wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
f) pracownicy delegowani,
g) pracownicy transportu międzynarodowego,
h) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
i) działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
j) podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
k) ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast 

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję