Zmiany w MSSF na podstawie MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSSF 15 Umowy z Klientami oraz MSSF 16 Leasing – wpływ na bilans dla celów wypłacalności w 2019 roku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zmiany w MSSF na podstawie MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSSF 15 Umowy z Klientami oraz MSSF 16 Leasing – wpływ na bilans dla celów wypłacalności w 2019 roku

08 10 2019 - 09 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Program

1. Porównanie systemu MSSF do polskich zasad rachunkowości.

2. Zmiany w MSSF w 2018 i w 2019 roku.

3. Charakterystyka MSSF 9 Instrumenty finansowe:
a) zakres standardu MSSF 9,
b) aktywa finansowe- rozpoznanie i wycena:
• zasady klasyfikacji aktywów finansowych,
• zasady wyceny aktywów finansowych,
• ujęcie skutków wyceny aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym,
• zakres ujawnień aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym,
c) zobowiązania finansowe – rozpoznanie i wycena:
• rozpoznanie zobowiązania finansowego,
• zasady klasyfikacji zobowiązań finansowych,
• zasady wyceny zobowiązań finansowych,
• ujęcie skutków wyceny zobowiązań finansowych w sprawozdaniu finansowym,
• zakres ujawnień zobowiązań finansowych w sprawozdaniu finansowym,
d) rachunkowość zabezpieczeń,
e) wpływ MSSF 9 na sprawozdawczość dla celów wypłacalności.

4. Ujmowanie przychodów zgodnie z MSSF 15:
a) Ujmowanie przychodów zgodnie z ustawą o rachunkowości,
b) Ujmowanie przychodów zgodnie z MSSF 15 Przychody z umów z Klientami, w tym identyfikacja umowy, identyfikacja zobowiązań do wykonania zawartych w kontrakcie; ustalenie ceny transakcyjnej (wynagrodzenia); przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań dot. wykonania świadczenia; spełnianie zobowiązań do wykonania świadczenia,
c) Stosowanie MSSF 15 w działalności ubezpieczeniowej:
• odniesieniu do rozliczeń z pośrednikami ubezpieczeniowymi,
• w odniesieniu do usług pośrednictwa w likwidacji szkód,
• w odniesieniu do usług pośrednictwa w obsłudze umów ubezpieczenia,
• w odniesieniu do zarządzania aktywami.

5. Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu zgodnie z MSSF 16:
a) zasady klasyfikacji, ujęcia i wyceny rzeczowych składników majątku wg ustawy o rachunkowości,
b) zasady klasyfikacji, ujęcia i wyceny rzeczowych składników majątku wg MSR 16,
c) definicja leasingu zgodnie z MSSF 16,
d) zasady ujęcia transakcji leasingu u leasingobiorcy,
e) zasady ujęcia transakcji u leasingodawcy,
f) zasady wyceny aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF 16,
g) zasady wyceny aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu w bilansie dla celów wypłacalności.

6. Bilans dla celów wypłacalności:
a) zasady ujęcia i wyceny aktywów oraz zobowiązań w bilansie dla celów wypłacalności,
b) zastosowanie standardów MSSF 9 (instrumenty finansowe), MSSF 15 (umowy z klientami) oraz MSSF 16 Leasing w bilansie dla celów wypłacalności – case study.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum Warszawy

Informacje:     
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

08 10 2019 - 09 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję