Zmiany w MSSF w 2018 / 2019 roku  (MSSF 15 Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zmiany w MSSF w 2018 / 2019 roku (MSSF 15 Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing)

19 06 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości dla celów wypłacalności. Pomimo, iż MSSF rzadko stosowane są przez zakłady ubezpieczeń w sprawozdawczości statutowej to odgrywają istotną rolę w sprawozdawczości dla celów wypłacalności. Dlatego też nowe standardy takie jak MSSF 15 znajdzie swoje odzwierciedlenie już w bilansie SII za 2018 rok, a MSSF 16 Leasing w kwartalnej sprawozdawczości dla celów wypłacalności za I kwartał 2019 roku.

Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatów obejmujących:
1. Część teoretyczną (wykłady).
2. Część praktyczną w postaci case study z zakresu zastosowania MSSF 15 i MSSF 16 w sprawozdawczości dla celów wypłacalności. 

Poziom szkolenia

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać minimalną wiedzę o sprawozdawczości zakładu ubezpieczeń.

Program szkolenia

1. Porównanie systemu MSSF do polskich zasad rachunkowości – podobieństwa i różnice.

2. MSSF a sprawozdawczość dla celów wypłacalności.

3. Zmiany w MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku oraz od 1 stycznia 2019 roku.

4. Charakterystyka MSSF 15 Umowy z klientami.
a) Ujmowanie przychodów zgodnie z ustawą o rachunkowości.
b) Ujmowanie przychodów zgodnie z MSSF 15 Przychody z umów z Klientami, w tym:
• identyfikacja umowy,
• identyfikacja zobowiązań do wykonania zawartych w kontrakcie,
• ustalenie ceny transakcyjnej (wynagrodzenia),
• przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań dot. wykonania świadczenia,
• spełnianie zobowiązań do wykonania świadczenia.
c) Ujmowanie aktywów i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF 15 umowy z klientami.
d) Zastosowanie MSSF 15 w działalności ubezpieczeniowej.
e) Ujmowanie aktywów i zobowiązań zgodnie z MSSF 15 w bilansie dla celów wypłacalności.

5. Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu zgodnie z MSSF 16.
a) Zasady klasyfikacji, ujęcia i wyceny rzeczowych składników majątku wg ustawy o rachunkowości.
b) Zasady klasyfikacji, ujęcia i wyceny rzeczowych składników majątku wg MSR 16.
c) Definicja leasingu zgodnie z MSSF 16.
d) Zasady ujęcia transakcji leasingu u leasingobiorcy.
e) Zasady ujęcia transakcji u leasingodawcy.
f) Zasady wyceny aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF 16.
g) Ujmowanie aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu w bilansie dla celów wypłacalności.

6. Zastosowanie standardów MSSF 15 Umowy z klientami oraz MSSF 16 Leasing w bilansie dla celów wypłacalności – case study.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum Warszawy

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

19 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję