Umowy cywilnoprawne 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Umowy cywilnoprawne 2019

25 04 2019 - Wrocław
16 05 2019 - Warszawa
17 05 2019 - Poznań
20 05 2019 - Gdańsk
23 05 2019 - Katowice
24 05 2019 - Kraków
31 05 2019 - Wrocław
17 06 2019 - Warszawa
18 06 2019 - Poznań
21 06 2019 - Katowice
21 06 2019 - Kraków
24 06 2019 - Gdańsk
26 06 2019 - Wrocław

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku. Uczestnicy nauczą się odróżniać stosunek cywilnoprawny od stosunku pracy oraz dowiedzą się jak konstruować umowy, aby nie zakwestionowała ich kontrola ZUS a także PIP.

Metodyka szkolenia

Mini wykład, ćwiczenia, materiały źródłowe, skrypty oraz duża ilość przykładów z prezentacją konkretnych i dopuszczalnych rozwiązań prawnych.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program

1. Rodzaje umowy cywilnoprawnej:
• umowa zlecenia – zasady stosowania i treść,
• umowa o dzieło – zasady stosowania i treść.

2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
• zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy,
• zlecenie z pracownikiem innej firmy,
• zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
• zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
• zlecenie z emerytem/ rencistą,
• zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia,
• zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia,
• zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
• zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
• kontrakt menedżerski.

3. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
• dzieło z własnym pracownikiem,
• dzieło z pozostałymi osobami.

4. Płatnik składek a zgłaszający do ubezpieczeń – nowe uprawnienia ZUS od 2018 roku:
• rozróżnienie między płatnikiem składek a zgłaszającym do ubezpieczeń – konsekwencje zmian w przepisach,
• kompetencje ZUS w zakresie ustalania płatnika składek przy zbiegu tytułów do ubezpieczenia,
• konsekwencje zmiany podmiotu zgłaszającego do ubezpieczeń na płatnika składek.

5. Umowy zlecenia – zasady rozliczania świadczeń:
• zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia,
• konsekwencje wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej,
• konsekwencje zmian w zakresie terminu zapłaty za świadczone usługi – jak prawidłowo po zmianach rozliczać umowy zawarte na okres dłuższy niż 1 miesiąc?
• ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne:
– limit podstawy składek,
– świadczenia zwolnione ze składek,
• zaliczka na podatek dochodowy:
– ustalanie kosztów uzyskania przychodu,
• zryczałtowany podatek od przychodów,
• ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Umowy o dzieło – zasady rozliczania świadczeń:
• zaliczka na podatek dochodowy:
– ustalanie kosztów uzyskania przychodu,
– limit autorskich kosztów uzyskania przychodu,
• zryczałtowany podatek od przychodów.

7. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców:
• ustalanie prawa do świadczeń,
• zasady ustalania wysokości podstawy świadczeń.

8. Świadczenia z tytułu podróży zleceniobiorców.

9. Świadczenia ponoszone na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

10. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

11. ZFŚS a zleceniobiorcy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30 (1 dzień, 8 godzin).

Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu
w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 45, fax (022) 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.plagata.boniakowska@akademiamddp.pl

Terminy

25 04 2019 - Wrocław
16 05 2019 - Warszawa
17 05 2019 - Poznań
20 05 2019 - Gdańsk
23 05 2019 - Katowice
24 05 2019 - Kraków
31 05 2019 - Wrocław
17 06 2019 - Warszawa
18 06 2019 - Poznań
21 06 2019 - Katowice
21 06 2019 - Kraków
24 06 2019 - Gdańsk
26 06 2019 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję