Umowy cywilnoprawne 2021/2022 z uwzględnieniem zmian w Polskim Ładzie

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się

• jak prawidłowo ustalić jakim ubezpieczeniom objęty będzie zleceniobiorca,
• jak prawidłowo rozliczać umowy zlecenia z uwzględnieniem planowanych na 2022 rok zmian,
• jak prawidłowo rozliczać umowy o dzieło,
• jak naliczyć świadczenia dla zleceniobiorców z tytułu choroby lub macierzyństwa,
• jak rozliczyć pozostałe świadczenia w aspekcie składkowym i podatkowym.

Program szkolenia

1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
• zlecenie z osobą, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń,
• zlecenie z własnym pracownikiem w różnych przypadkach,
• zlecenie z pracownikiem innej firmy,
• zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia,
• zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia,
• zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
• zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
• dzieło z własnym pracownikiem,
• dzieło z pozostałymi osobami.

3. Umowy cywilnoprawne– zasady rozliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem zmian planowanych w Polskim Ładzie od 2022 roku:
• zasady ustalania wysokości przysługującego świadczenia z tytułu umowy zlecenia,
• zasady rozliczania umów zawartych na okres dłuższy jak jeden miesiąc,
• ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
• ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• zryczałtowany podatek – umowy cywilnoprawne z osobami niemającymi rezydencji podatkowej w Polsce,
• zryczałtowany podatek dla rezydentów podatkowych w Polsce,
• zaliczka na podatek dochodowy dla rezydentów podatkowych w Polsce:
→ prawo do 20% kosztów uzyskania przychodów,
→ prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów,
→ sytuacje, w których US neguje prawo do zastosowania 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodów.
• wpłata na PPK w przypadku umów zlecenia.
• składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP i FEP finansowane przez zleceniodawcę.

4. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców.

5. Inne świadczenia dla zleceniobiorców.

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Szkolenia również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

15-11-2021Poznań
16-11-2021Wrocław
19-11-2021Warszawa
13-12-2021Gdańsk
13-12-2021Warszawa
16-12-2021Poznań
20-12-2021Wrocław

Zaufali nam: