Umowy cywilnoprawne 2021

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Umowy cywilnoprawne 2021

25 06 2021 - Poznań
25 06 2021 - Wrocław
26 07 2021 - Warszawa
26 07 2021 - Gdańsk
23 08 2021 - Poznań
25 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Poznań
27 09 2021 - Kraków

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku. Uczestnicy nauczą się odróżniać stosunek cywilnoprawny od stosunku pracy oraz dowiedzą się jak konstruować umowy, aby nie zakwestionowała ich kontrola ZUS a także PIP.

Metodyka szkolenia

Mini wykład, ćwiczenia, materiały źródłowe, skrypty oraz duża ilość przykładów z prezentacją konkretnych i dopuszczalnych rozwiązań prawnych.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program

1. Rodzaje umowy cywilnoprawnej:
• Umowa zlecenia – zasady stosowania i treść.
• Umowa o dzieło – zasady stosowanie i treść.

2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
• Zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy.
• Zlecenie z pracownikiem innej firmy.
• Zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.
• Zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
• Zlecenie z emerytem/ rencistą.
• Zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia.
• Zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia.
• Zlecenie dla członka Rady Nadzorczej.
• Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
• Kontrakt menedżerski.

3. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
• Dzieło z własnym pracownikiem.
• Dzieło z pozostałymi osobami.

4. Płatnik składek a zgłaszający do ubezpieczeń – nowe uprawnienia ZUS od 2018 roku:
• Rozróżnienie między płatnikiem składek a zgłaszającym do ubezpieczeń – konsekwencje zmian w przepisach.
• Kompetencje ZUS w zakresie ustalania płatnika składek przy zbiegu tytułów do ubezpieczenia.
• Konsekwencje zmiany podmiotu zgłaszającego do ubezpieczeń na płatnika składek.

5. Umowy zlecenia – zasady rozliczania świadczeń:
• Zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia.
• Konsekwencje wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej.
• Konsekwencje zmian w zakresie terminu zapłaty za świadczone usługi – jak prawidłowo po zmianach rozliczać umowy zawarte na okres dłuższy jak 1 miesiąc?
• Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
– Limit podstawy składek.
– Świadczenia zwolnione ze składek.
• Zaliczka na podatek dochodowy z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 r.
•Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
• Zryczałtowany podatek od przychodów.
• Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019r.
• Ustalanie wysokości składki na PPK.

6. Umowy o dzieło – zasady rozliczania świadczeń.
• Zaliczka na podatek dochodowy.
– Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
– Limit autorskich kosztów uzyskania przychodu.
• Zryczałtowany podatek od przychodów.

7. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców:
• Ustalanie prawa do świadczeń.
• Zasady ustalania wysokości podstawy świadczeń.

8. Świadczenia z tytułu podróży zleceniobiorców.

9. Świadczenia ponoszone na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

10. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

11. ZFŚS a zleceniobiorcy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

25 06 2021 - Poznań
25 06 2021 - Wrocław
26 07 2021 - Warszawa
26 07 2021 - Gdańsk
23 08 2021 - Poznań
25 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Poznań
27 09 2021 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję