Najnowsze zmiany w VAT oraz orzecznictwo sądowe istotne z punktu widzenia instytutów badawczych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Najnowsze zmiany w VAT oraz orzecznictwo sądowe istotne z punktu widzenia instytutów badawczych

22 05 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników instytutów badawczych zainteresowanych tematyką podatkową.

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników ze wszystkimi najważniejszymi aspektami ostatnich zmian w zakresie VAT, jak również wskazanie aktualnej praktyki organów podatkowych, która dotyczy instytutów badawczych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej, z użyciem licznych przykładów praktycznych, z uwzględnieniem stosowania przepisów prawa podatkowego w praktyce, jak również orzecznictwa sądowego.

Program szkolenia

1. Modyfikacja od 1 stycznia 2019 r. zasad stosowania ulgi na złe długi na gruncie VAT przez instytuty badawcze:
a) skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni,
b) warunki formalne korzystania z ulgi na złe długi,
c) korekta podatku naliczonego przez nabywcę,
d) regulacje przejściowe dotyczące stosowania ulgi na złe długi na przełomie 2018 i 2019 r.

2. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
a) bony jednego przeznaczenia (SPV) a bony różnego przeznaczenia (MPV),
b) emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
d) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

3. Nowa matryca stawek VAT a działalność prowadzona przez instytuty badawcze:
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
d) obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

4. Projekt ustawy „likwidującej” deklaracje VAT od 1 lipca 2019 r.:
a) zmiana struktury JPK-VAT,
b) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
c) wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,
d) rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.

5. Plany MF dotyczące rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment):
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zmiany dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT.

6. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2019 r.:
a) plany MF dotyczące nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,
b) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
c) nowe zasady wystawiania paragonów,
d) modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
e) nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
f) problem ze stosowaniem kas fiskalnych pozbawionych modułu elektronicznego po 31 grudnia 2018 r.

7. Zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego w 2019 r.:
a) data sprzedaży o moment powstania obowiązku podatkowego, praktyczne problemy związane z ustaleniem daty sprzedaży,
b) usługi ciągłe oraz świadczenia rozliczane okresowo a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) obowiązek podatkowy w przypadku usług badawczych,
d) obowiązek podatkowy w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi lub raportami zatwierdzanymi przez klienta w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych,
e) problemy z ustalaniem obowiązku podatkowego w przypadku obrotu licencjami,
f) obowiązek podatkowy oraz zasady rozliczania VAT w przypadku transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

8. Fakturowanie oraz korekty VAT w 2019 r.:
a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
c) zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus,
d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,
e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania,
g) faktury pro formy, noty obciążeniowe oraz inne dokumenty a faktura VAT.

9. Świadczenia nieodpłatne w 2019 r.:
a) pojęcie świadczeń nieodpłatnych oraz status świadczeń częściowo odpłatnych na gruncie VAT,
b) nieodpłatna dostawa towarów a nieodpłatne świadczenie usług – różnice w zasadach opodatkowania,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów i kontrahentów (świadczeń związane vs. świadczenia niezwiązane z działalnością gospodarczą),
d) świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne, paczki świąteczne),
e) świadczenia nieodpłatne pro publico bono a VAT,
f) podstawa opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczeń nieodpłatnych podlegających VAT,
g) świadczenia nieodpłatne a kasa fiskalna.

10. Prawo do odliczenia VAT w 2019 r., obliczanie proporcji sprzedaży oraz prewspółpczynnika przez instytuty badawcze:
a) prawo do odliczenia VAT od zakupu usług noclegowych i pakietów konferencyjnych,
b) odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
c) odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
d) obliczanie proporcji sprzedaży,
e) obliczanie prewspółczynnika przez instytuty badawcze,
f) korekty podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia zakupu,
g) korekty podatku naliczonego związane z otrzymaniem faktury korygującej.

11. Transakcje międzynarodowe w 2019 r.:
a) data sprzedaży i data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego w obrocie międzynarodowym,
b) dokumenty uprawniające do stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów,
c) import i eksport usług – zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania),
d) pojęcie siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
e) zasady przeliczania walut obcych na gruncie VAT,
f) zasady wykazywania podatku naliczonego przy WNT i imporcie usług,
g) zasady korygowania podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług – korekty przed i po upływie 3 miesięcy, „rozjeżdżający” się podatek należny i naliczony.

12. Dyskusja, pytania uczestników i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 540 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

22 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję