VAT 2021 – zmiany, problemy, orzecznictwo

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT 2021 – zmiany, problemy, orzecznictwo

21 01 2021 - Warszawa
28 01 2021 - Gdańsk
29 01 2021 - Warszawa
12 02 2021 - Rzeszów
19 02 2021 - Lublin
19 02 2021 - Warszawa
22 02 2021 - Wrocław
23 02 2021 - Łódź
23 02 2021 - Toruń
25 02 2021 - Katowice
25 02 2021 - Gdańsk
25 02 2021 - Poznań
26 02 2021 - Warszawa
26 02 2021 - Kraków

Kategoria: ,

Prowadzący*

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, lider praktyki podatków pośrednich w ADN Podatki. Posiada kilkunastolenie doświadczenie w doradztwie podatkowym firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Doradzała klientom z takich sektorów gospodarki jak: branża farmaceutyczna, budownictwo i nieruchomości, branża transportowa, paliwowa, energetyczna, bankowa i ubezpieczeniowa, motoryzacyjna jak również administracja państwowa. Jest specjalistą w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem związanym w szczególności z podatkiem od towarów i usług. Jest uznanym autorem oraz współautorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego – publikowała m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Fiskusa. Uczestniczyła również w publikacjach naukowych: Leksykon VAT. Teoria. Praktyka. Orzecznictwo (C.H.Beck) oraz Transakcje wewnątrzwspólnotowe (C.H.Beck).

Aneta Lech-Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Wojciech Gandurski– radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Joanna Szymańska-Kubica – doradca podatkowy, właścicielka kancelarii prawno-podatkowej obsługującej kilkaset firm pod względem usług księgowych, kadrowych, doradztwa podatkowego i prawnego. Doświadczony wykładowca z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego. Doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, prawa podatkowego i rachunkowości.

Iwona Biernat-Baran – Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Jacek Matarewicz – adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołami w licznych projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego TAX SUPPORT CENTER Sp. z o.o. we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a w latach 2003–2011 i 2012-2014 w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. W latach 2011–2012 pracował również w Spółce z o.o. jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Prowadzi szkolenia w zakresie przepisów Ordynacji Podatkowej, w tym zagadnień dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, procedury kontroli podatkowej, postępowania celno-skarbowego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. Jest autorem i współautorem prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program

I. Zmiany w VAT 2021 – Slim VAT:
a) zmiany w fakturach korygujących od stycznia 2021 r.
• zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
• nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego przez odbiorcę faktury,
• nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus oraz in minus,
• określanie zasad korygowania transakcji (wymóg posiadania dokumentacji) oraz określenie spełnienia tych wymogów,
b) wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
c) zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
d) częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych,
e) nowe zasady przeliczania kursów walut,
f) nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów,
g) zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, kursy walut obcych),
h) zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych,
i) zmiany dotyczące procedury TAX FREE.

II. Zmiany w zakresie e-commerce – planowany termin wprowadzenia zmian 1 lipca 2021 r.:
a) implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce,
b) zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE,
c) wprowadzenie nowej definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO),
d) sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI),
e) zasady wystawiania faktur w przypadku WSTO oraz SOTI,
f) wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach OSS, IOSS oraz USZ,
g) określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów przez platformy e-commerce,
h) nałożenie na platformy e-commerce obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji oraz poboru i zapłaty podatku.

III. Podsumowanie zmian wprowadzonych od 1.10.2020 r. – zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK_VAT,
c) nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
d) kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT,
e) kody w przypadku faktur korygujących,
f) kody w przypadku sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej,
g) zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT,
h) kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
i) transakcje międzynarodowe a JPK_VAT,
j) czynności zwolnione z JPK_VAT,
k) mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
l) refaktury a JPK_VAT,
m) faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
n) świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT,
o) odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
p) transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT,
q) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
r) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

IV. Pozostałe zagadnienia, w tym podsumowanie wcześniejszych zmian.

1. Korzystne zmiany dotyczące płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie podatników VAT czynnych obowiązujące od lipca 2020 r.:
a) rozszerzenie katalogu sytuacji, w których zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie wymaga zawiadomienia organów podatkowych,
b) wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
c) zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
d) uporządkowanie innych zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
e) wsteczne obowiązywanie nowych zasad dotyczących płatności na rachunki bankowe nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych,
f) zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych – przepisy obowiązujące w trakcie trwania epidemii COVID-19,
g) istotne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zasad zawiadamiania o płatnościach na rachunki nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych.

2. Import towarów w procedurze uproszczonej – zmiana przepisów od lipca 2020 r.:
a) redukcja formalności koniecznych dla stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów – jakie warunki trzeba spełniać, żeby korzystać z procedury uproszczonej w imporcie od lipca 2020 r.?

V. Zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. (tzw. quick fixes):

1. Nowe unijne regulacje dotyczące dokumentowania WDT:
a) nowe unijne zasady dokumentowania wywozu towaru,
b) zasady unijne a zasady krajowe – jak dokumentować WDT w 2020 r.
c) zaostrzenie przepisów krajowych dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także zasad składania informacji podsumowującej VAT-UE;

2. Nowe regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock:
a) nowa procedura call-off-stock a dotychczasowe zasady stosowania procedury magazynów konsygnacyjnych,
b) warunki stosowania procedu call-off stock,
c) obowiązek prowadzenia ewidencji przy procedurze call-off stock,
d) skutki niepobrania towarów z magazynu w ramach procedury call-off stock,
e) zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku stosowania procedury call-off stock,
f) zasady dokumentowania WDT w przypadku procedury call-off stock.

3. Nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych:
a) pojęcie transakcji łańcuchowych,
b) rola pośrednika – organizatora transportu,
c) znaczenie reguł INCOTERMS dla rozliczenia transakcji łańcuchowych.
d) dostawa ruchoma i nieruchoma.

4. Nowa matryca stawek VAT:
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
b) najważniejsze zmiany w zakresie stawek VAT,
c) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
d) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

21 01 2021 - Warszawa
28 01 2021 - Gdańsk
29 01 2021 - Warszawa
12 02 2021 - Rzeszów
19 02 2021 - Lublin
19 02 2021 - Warszawa
22 02 2021 - Wrocław
23 02 2021 - Łódź
23 02 2021 - Toruń
25 02 2021 - Katowice
25 02 2021 - Gdańsk
25 02 2021 - Poznań
26 02 2021 - Warszawa
26 02 2021 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję