Zmiany w zakresie PIT i wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli Nowy Polski Ład 2022

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zmian w zakresie wynagrodzeń w ramach Polskiego Nowego Ładu, który ma obowiązywać od 01.01.2022 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów kadr i płac, pracowników działów księgowości oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów z pracownikami w sektorze jednostek publicznych.

Program szkolenia

1. Nowy Polski Ład 2022:
a) podstawa prawna.

2. Zmiany podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) kwota wolna od podatku do 30.000 zł,
b) drugi próg podatkowy – podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł,
c) zmiana podstawy wymiaru składek zdrowotnych,
d) likwidacja odliczenia składki zdrowotnej,
e) koszty uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek,
f) ulga dla klasy średniej,
g) zaprzestanie poboru zaliczki na podatek dochodowy na wniosek podatnika,
h) rezygnacja ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu na wniosek,
i) odliczanie składek na związki zawodowe,
j) ulga dla pracowników i zleceniobiorców, którzy ukończyli 60 lat,
k) udostępnianie samochodu służbowego pracownikowi.

3. Przykłady wyliczenia wynagrodzenia według nowych zasad – lista płac:
a) kalkulacja wynagrodzenia przy przekroczeniu II progu podatkowego po zmianach,
b) ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
c) choroba pracownika- wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy,
d) wypłata wynagrodzenia za pracę stałego i zmiennego w różnych terminach,
e) wynagrodzenia od brutto do netto z uwzględnieniem zmian w składce zdrowotnej.

4. Rozliczenia roczne PIT – zmiany:
a) ulga na powrót,
b) nowa ulga dla rodzin,
c) wspólne rozliczenie roczne małżonków,
d) ulga mieszkaniowa.

5. Zatrudnienie w szarej strefie – konsekwencje dla pracodawcy oraz pracownika:
a) definicja nielegalne zatrudnienie,
b) sankcje podatkowe i w zakresie ZUS.

6. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

30-11-2021Warszawa
15-12-2021Warszawa
28-01-2022Warszawa
28-02-2022Warszawa

Zaufali nam: