Zmiany w zasiłkach ZUS od 1 stycznia 2022 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów kadr i płac, pracowników działów księgowości oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów z pracownikami w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian w przepisach ustawy zasiłkowej.

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej kadr i płac w sektorze publicznym

Program szkolenia

1. Zmiany w zasiłkach i wypadkach:
a) nowe zasady zliczania okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności do pracy,
b) nowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń,
c) podwyższenie wymiaru zasiłku za okres niezdolności przypadającej na pobyt w szpitalu,
d) skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych,
e) zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia,
f) zmiany w uprawnień do świadczeń z funduszu chorobowego dla osób prowadzących DG oraz osób z nimi współpracujących,
g) elektronizacja zawiadomień,
h) zmiany w uprawnień do świadczeń z funduszu chorobowego emerytów i rencistów,
i) pozyskiwanie informacji przez ZUS jako niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu chorobowego,
j) zmiany w terminie wypłaty zasiłków przez ZUS,
k) zmiana definicji wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy i wykazywanie go w ZUS IWA,
l) sukcesja praw do stopy procentowej składki,
m) rodzaj działalności według PKD.

2. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych:
a) zmiany zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek z o.o., jawnej, partnerskiej i komandytowej,
b) obowiązek posiadania konta na PUE ZUS przez wszystkich płatników składek,
c) zmiana w formie wniosków A1,
d) zmiany w zasadach objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym,
e) zmiany dotyczące zadłużenia z tytułu składek,
f) możliwość potrącenia należności z tytułu nieopłaconych składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS,
g) zmiany w terminach przekazywania korekt dokumentów rozliczeniowych.

3. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

27-01-2022Warszawa
21-02-2022Warszawa

Zaufali nam: