Unia Europejska

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń zamkniętych:

Fundusze unijne 2014-2020

Zasady księgowania środków pomocowych UE i prefinansowania w JSFP

Praktyczne zasady kwalifikować wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Gospodarka finansowa, ujecie księgowe oraz sprawozdawczość środków unijnych w JSFP

Kontakt:
Ewa Suchecka
tel. 22 208 28 31, 208 28 38
fax  22 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@akademiamddp.pl

Adam Goch
tel.22 208 28 22
fax 208 28 30
adam.goch@akademiamddp.pl