Wezwanie do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wezwanie do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego

Wezwanie do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego – rekompensata za przerwany urlop

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Według kodeksu pracy, w ciągu roku pracownik powinien mieć dwa tygodnie nieprzerwanego urlopu. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pracodawca ma prawo ten urlop przerwać i wezwać pracownika do powrotu do firmy. Takie wezwanie pracownik musi potraktować jako polecenie służbowe, i odmowa wykonania może wiązać się z podjęciem kroków dyscyplinarnych przez pracodawcę. Pracodawca musi jednak uwzględnić czas, jaki będzie potrzebny odwołanemu z urlopu na powrót do miejsca zatrudnienia.

Czy w sytuacji przerwania urlopu na polecenie przełożonego pracownik ma prawo do żądania zadośćuczynienia finansowego?

Tak, jednak trzeba zaznaczyć, że w żadnym wypadku nie jest to odszkodowanie. Pracownik musi udowodnić straty finansowe jakie poniesie z tytułu przedwczesnego wezwania do powrotu z wypoczynku. Dobrym przykładem będzie strata finansowa za opłacony wcześniej hotel. Załóżmy, że tygodniowy pobyt w hotelu kosztuje pracownika 700 złotych. Po trzech dniach pobytu pracodawca (w uzasadnionym przypadku) skraca pracownikowi urlop. Hotel oczywiście nie zwróci nam kosztów za niewykorzystane dni, natomiast pracodawca powinien pokryć te koszty. W tym celu pracownik musi zadbać o posiadanie rachunku lub faktury z ośrodka wypoczynkowego, w którym spędzał urlop. Różnice, czyli nasze przykładowe czterysta złotych za niewykorzystane cztery dni, pracodawca powinien pracownikowi zwrócić. Pracodawca nie ma natomiast obowiązku zwrotu kosztów dodatkowych, które pracownik poniósł w związku ze swoim wypoczynkiem. Jako przykład można wymienić koszt wycieczek fakultatywnych, zakup czy wynajem sprzętu rekreacyjnego lub sportowego.

Taka rekompensata odnosi się do wszelkich kosztów, które pracownik poniesie z tytuły przerwania wypoczynku. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do ewentualnych kosztów podróży powrotnej. Na przykład cena biletu samolotowego zakupionego z dnia na dzień jest zazwyczaj znacznie wyższa, niż cena biletu wykupionego ze sporym wyprzedzeniem. Według przepisów prawa, pracodawca musi liczyć się z pełnym pokryciem kosztów pracownika do zakładu pracy. Dotyczy to wszystkich środków lokomocji, więc pracownik musi pamiętać o zebraniu i przedstawieniu w miejscu zatrudnienia wszelkich rachunków i biletów z podróży powrotnej.

Kolejną istotną informacją z punktu widzenia pracownika jest rekompensata kosztów powrotu na przerwany przez pracodawcę urlop. Jeśli więc pracownik w ciągu dwutygodniowego urlopu zostaje wezwany na okres kilku dni do pracy, a potem chce swój urlop kontynuować, pracodawca powinien przejazd powrotny na wczasy opłacić. Tak jak w przypadku zwrotu kosztów powrotu do zakładu pracy, pracownik musi przedstawić rachunki lub faktury za poniesione wydatki.

Pracodawca nie ma obowiązku pokrywania ewentualnych strat finansowych, jakie poniesie pracownik w związku z zarobkową pracą dodatkową w czasie urlopu wypoczynkowego. Jako przykład możemy podać opiekę nad grupą kolonijną.

Przypominamy, iż pracodawca nie ma prawa odwoływać pracownika z urlopu w każdej sytuacji. Muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, obecność pracownika jest niezbędna wobec zaistniałej w firmie sytuacji oraz jeśli wystąpiły okoliczności niemożliwe do przewidzenia przez pracodawcę w chwili rozpoczęcia urlopu przez pracownika.

Przepisy dotyczące przerwania urlopu pracownika reguluje artykuł 167 kodeksu pracy.


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję