Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji

Z początkiem 2016 r. ustawodawca dodał do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulację, która może ograniczyć funkcjonujące od wielu lat zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych transferowania zysków w formie dywidendy pomiędzy spółkami powiązanymi.

W myśl bowiem nowododanego art. 22c, przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:

1) osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz

2) czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru.

Przepisy art. 20 ust. 3 i 22 ust. 4 regulują sytuację, w których to polska spółka otrzymując dywidendy z zagranicy nie musi ich opodatkowywać jak również sytuację gdy polska spółka wypłacając dywidendę do podmiotu zagranicznego nie potrąca tzw. podatku u źródła. W obu sytuacjach, zwolnienia te można zastosować, co do zasady, gdy powiązane spółki będące osobami prawnymi mają siedziby w państwach UE, EOG oraz są powiązane przez okres co najmniej dwóch lat w wolumenie minimum 10% udziałów lub akcji.

Dotychczasowe zwolnienia mają na celu bezpodatkowe transferowanie zysków pomiędzy spółkami powiązanymi, a podatek dochodowy zostaje odroczony dopiero na moment wypłaty zysku w formie dywidendy na rzecz osób fizycznych będących finalnymi właścicielami całej grupy kapitałowej.

Ustawodawca jednak doszukując się w powyższych regulacjach możliwości nadużyć postanowił przepisy zaostrzyć. Zgodnie z aktualnymi przepisami omawiane zwolnienia nie znajdą zastosowanie gdy transakcje realizowane pomiędzy spółkami nie mają rzeczywistego charakteru, a ich celem jest szeroko pojęta, lecz niezdefiniowana, optymalizacja podatkowa.

Wydaje się, że problemem w zakresie obecnych regulacji są nieostre pojęcia. Ustawodawca bowiem określa, że korzyści podatkowe nie będą mogły być realizowane gdy czynności i umowy zawierane pomiędzy spółkami nie mają rzeczywistego i uzasadnionego celu ekonomicznego. Jednakże dzisiaj w dobie nowoczesnej inżynierii finansowej i globalizacji istnieje ryzyko, że organ podatkowy nie doszuka się uzasadnienia w realizowanych transakcjach, gdyż ich po prostu nie rozumie – a konsekwencje tego ponosić może podatnik. Warto zawczasu zwiększyć swoje bezpieczeństwo podatkowe poprzez właściwe dokumentowanie i uzasadnianie planowanych i realizowanych transakcji – nieoceniona może być tutaj pomoc doradcy podatkowego poprzedzona udziałem w seminarium podatkowym.

Doradca podatkowy
Wykładowca Akademii Biznesu MDDP

 

Już dziś przygotuj się na zmiany!
Podatek dochodowy od osób prawnych 2016 »

 


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję